Vraag:

Wat is uw opinie over degene die van een rechtschapen persoon enkele Koranische geschriften neemt om te genezen van een ziekte. Deze man schrijft de verzen op een blaadje en zegt: ‘Plaats dit in het water totdat het schrift is uitgewist.’ Daarna drinkt de zieke driemaal van dit water en met de rest ervan veegt hij over de plaats die genezen dient te worden. Wat is het oordeel over deze zaak?

Antwoord:

Het is beter dat de moslim over zijn broeder reciteert en dat hij lichtelijk op het lichaam spuugt – nadat hij de verzen reciteert – of op de plaats van de pijn. Dit is de wettige roeqyah. Hetzelfde geldt voor het reciteren in het water, waarna de zieke dit opdrinkt, omdat dit is overgeleverd.

Wat betreft het schrijven van de verzen op een blaadje en het uitwissen hiervan in het water: vele geleerden hebben dit toegestaan naar analogie van wat er is overgeleverd en volgens de algemeenheid van de behandeling door middel van de Koran. Allah heeft immers bericht dat de Koran een geneesmiddel is. Met de Wil van Allah schuilt hier geen kwaad in, maar datgene wat wij genoemd hebben is beter. Dit is bovendien wat er van de Profeet ﷺ  is overgeleverd: het direct reciteren over de zieke of het reciteren in het water en het opdrinken hiervan door de zieke.

Shaykh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

(Al-Moentaqaa min Fataawaa al-Fawzaan, 1/72)

* Wij adviseren iedereen die ziek is om een arts te raadplegen om vast te stellen of het gaat om een lichamelijke of psychische ziekte. Vele mensen denken dat ze ‘bezeten’ zijn, terwijl er vaak sprake is van een psychische ziekte. Mocht je behoefte hebben aan een psycholoog, dan adviseren wij altijd om een islamitische psycholoog te nemen, omdat die jou beter zal begrijpen.

Het is uiteraard enorm aangeraden om roeqyah over jezelf te doen. De kracht van de Koran mag niet worden onderschat. Ook is het aangeraden om veel smeekbeden te verrichten. Keer je als eerste altijd tot Allah. Hij is degene die jou beschermt en geneest. Allah weet het beter.