1. Na het hebben van een zaadlozing, ongeacht of dit nu plaatsvindt tijdens het slapen of tijdens het wakker zijn.
(Al-Moeghnie van Imam Ibn Qoedaamah, 1/197)

2. Na het hebben van geslachtsgemeenschap waarbij het ronde uiteinde van het mannelijke geslachtsdeel in het vrouwelijke geslachtsdeel verdwijnt, zelfs als er geen orgasme plaatsvindt.
(Al-Madjmoe’ Sharh al-Moehaddhab van Imam an-Nawawie, 2/133)

3. Na het eindigen van de menstruatie of de postnatale bloedingen.
(Al-Moehallaa van Imam Ibn Hazm, 184)

4. Na het sterven. De verplichting van het wassen van de dode rust op de nabestaanden.
(Al-Idjmaa’ van Imam Ibn al-Moendhir, 42)

5. Wanneer een niet-moslim zich tot de Islam bekeert.
(Sahieh Soenan an-Nasaa-ie, 182)

6. De grote rituele wassing op vrijdag is verplicht.
(Fath al-Baarie van Imam Ibn Hadjar, 2/357)

(Al-Mawsoe’ah al-Fiqhiyyah al-Moeyassarah (Vereenvoudigde Fiqh Encyclopedie) van Shaykh Hoesayn al-‘Awaayshah (bekende student van Imam al-Albaanie), 1/174-192)