Weet – beste moslim – dat Allah het vasten voor jou heeft verplicht, zodat jij Hem op deze manier kan aanbidden. Als je wilt dat Allah jouw vasten zal accepteren en dat dit van nut voor jou zal zijn, houd je dan aan het volgende:

1. Waak over het gebed. Vele vastenden verwaarlozen het gebed, terwijl het gebed de steunpilaar van de Islam is en het laten van het gebed naar ongeloof leidt.

2. Werk aan je gedrag. Pas op dat je in ongeloof treedt door iets van de religie uit te schelden. Behandel de mensen niet op een slechte wijze met als argument dat je aan het vasten bent. Het vasten disciplineert de ziel juist en leidt tot een goed karakter.

3. Spreek geen slechte taal, zelfs niet voor de grap. Dit zal jouw vasten namelijk schaden. Luister naar de woorden van de Profeet ﷺ: ‘Wanneer iemand van jullie aan het vasten is, dient hij geen slechte taal te spreken of luidruchtig te zijn. Als iemand hem uitscheldt of met hem wil vechten, laat hij dan zeggen: ik ben aan het vasten, ik ben aan het vasten.’
(Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim)

4. Maak gebruik van deze gelegenheid om te stoppen met roken, welke leidt tot kanker en andere ziekten. Wees sterk en rook niet in de nacht net zoals je overdag niet hebt gerookt. Op deze manier zul je je gezondheid en je geld besparen.

5. Eet niet teveel tijdens het verbreken van het vasten, waardoor je het doel van het vasten verwaarloost en je gezondheid schaadt.

6. Kijk niet naar slechte beelden op tv die in strijd zijn met het vasten.

7. Blijf niet te laat op, waardoor je sahoor (de maaltijd vóór het aanbreken van de dageraad) en het ochtendgebed zal missen.

8. Voer jouw bezigheden uit in de vroege ochtend, want de Profeet ﷺ zei: ‘O Allah! Plaats zegeningen voor mijn gemeenschap in de ochtend.’
(Een authentieke overlevering, overgeleverd door Ahmed en at-Tirmidhie)

9. Geef veel liefdadigheid aan je verwanten en de behoeftigen.

10. Onderhoud de familiebanden.

11. Maak het goed met degenen met wie je ruzie hebt.

12. Gedenk Allah veel.

13. Reciteer vaak de Koran, luister ernaar, denk na over zijn betekenissen en breng deze in praktijk.

14. Ga naar de moskee om nuttige lessen bij te wonen.

15. Zonder je de laatste tien dagen van Ramadan af in de moskee (i’tikaaf).

16. Lees een boekje over het vasten, zodat je de regels van het vasten kent. Zo zul je bijvoorbeeld te weten komen dat eten en drinken uit vergeetachtigheid het vasten niet ongeldig maakt.

17. Waak over je vasten. Pas op dat je het vasten zonder excuus verbreekt. Wie expres het vasten verbreekt, dient hier berouw voor te tonen en deze dag in te halen.

Wie geslachtsgemeenschap heeft met zijn/haar echtgenoot/echtgenote, dient een boetedoening te verrichten, namelijk het bevrijden van een slaaf. Wie hier niet toe in staat is, dient twee opeenvolgende maanden te vasten. Wie hier ook niet toe in staat is, dient zestig armen te voeden.

18. Pas op dat je overdag eet of drinkt, vooral in de aanwezigheid van anderen. Het eten tijdens Ramadan is een brutaliteit tegenover Allah, een minachting van de Islam en een onbeschofte daad tegenover jouw medemoslims. Weet dat degene die niet vast ook geen ‘ied (feest) mag vieren. De dag van ‘ied is namelijk een dag van vreugde vanwege het voltooien van het vasten en de acceptatie van de aanbidding.

Bron: ‘Sharh Arkaan al-Islaam wal Iemaan/Uitleg van de Pilaren van de Islam en het Geloof’ van Shaykh Zienoe