Bismillaah,

Open je hart.

Open je hart voor de allermooiste maand.
De maand waarin de Koran is geopenbaard.
Als een leiding voor de mensheid.
En het oordeel tussen goed en fout.

Open je hart voor de allermooiste maand.
De maand waarin de poorten van het paradijs zijn geopend,
De poorten van de hel zijn gesloten.
Een maand waarin de duivels zijn vastgeketend.

Open je hart voor de mooiste maand die ons is gegeven.
Een maand waarin de adem van de vastende,
Geliefder is bij Allah dan de geur van muskus.
De engelen vragen om vergeving, totdat het vasten wordt verbroken.

Alle kinderen van Adam,
Zijn zondaren die behoefte hebben aan de Vergeving van Allah.
De ramadan tot ramadan geldt als kwijtschelding voor wat ertussen plaatsvindt, zolang je wegblijft van de grote zonden.
Wees als degene die in de maand Ramadan vast uit geloof en rekenend op de beloning van Allah.

Het vasten is ons voorgeschreven,
Zoals het voorgeschreven was aan degenen voor ons,
Zodat wij besef hebben van Allah.

Open je hart voor de allermooiste maand.
Waarin het vasten slechts voor Hem is.
Toon oprechtheid tegenover Hem.
Het vasten is als een geheim, tussen de dienaar en zijn Heer.

Open je hart voor de allermooiste maand.
Waarin het vasten is als een bescherming tegen het vuur.
Breng de nacht door, neerknielend en staand voor jouw Heer.
Geef uit van datgene waarmee Hij ons heeft voorzien.

Open je hart voor de allermooiste maand.
De maand waarin de profeet vrede zij met hem,
Het meest vrijgevig was.
Geef uit op Zijn weg,
In het geheim en openlijk, hopende op een transactie die nooit zal vergaan.

Open je hart voor de gezegende maand.
Reciteer de Koran, doe wat is bevolen.
En blijf weg van hetgeen is verboden.
Reciteer, zodat het op de dag des Oordeels zal komen als bemiddelaar.

Open je hart voor de allermooiste maand,
Waarin zich een nacht bevindt die beter is dan 1.000 maanden.
Waarin de engelen en de Roeh (Djibriel/Gabriël) met de Toestemming van hun Heer neerdalen.
Vredig is de nacht van verhevenheid, tot aan het verschijnen van de dageraad.

Open je hart voor de allermooiste maand.
Voedt je hart met goed gedrag, geduld, vrijgevigheid en het reciteren van de Koran.
Open je hart en ziel, voor de allermooiste maand,
Ontvang de meest geëerde gast die langskomt met open armen, de maand Ramadan.
Open je hart 💕

Noor