Achter de zakat schuilen vele wijsheden en nobele doelstellingen die duidelijk worden wanneer men de teksten uit de Koran en de Soennah over de zakat en liefdadigheid overpeinst. Enkele van deze wijsheden zijn:

1. Het zuiveren van de ziel van de zonden – waaronder gierigheid – en de kwade effecten ervan op het hart.

Allah zei:  ‘Neem een liefdadigheid van hun bezittingen waarmee jij hen reinigt en zuivert. ’  [Soerat at-Tawbah 9:103]

2. Het bijstaan van de armen, het vervullen van hun behoeften en het eren van hen, zodat zij niet vernederd worden door anderen dan Allah te vragen.

3. Het wegnemen van de zorgen van de schuldenaar door zijn schulden af te lossen.

4. Het verenigen van de harten die verdeeld zijn, het wegnemen van de twijfels in de harten en het versterken van de harten in het geloof.

5.   Het bijstaan van de reiziger die geen proviand heeft om zijn reisbestemming te bereiken.

6. Het zuiveren en vermeerderen van de bezittingen en het beschermen van de bezittingen tegen de rampen.

Dit zijn slechts enkele van de verheven wijsheden en nobele doelstellingen achter de zakat. Er bestaan nog vele andere wijsheden, aangezien niemand in staat is om de wijsheden van de islamitische wetgeving te omvatten behalve Allah.

Bron: ‘Sharh Arkaan al-Islaam wal Iemaan/Uitleg van de Pilaren van de Islam en het Geloof’ van Shaykh Zienoe