Vraag:

Wat is het oordeel over een vrouw die haar man en zijn familie beledigt wanneer zij woedend wordt?

Antwoord:

Woede is een brandende kool die de Satan in het hart van het kind van Adam werpt, waarna zijn aders opzwellen en zijn gezicht en zijn ogen rood aanlopen.  Het kan soms gebeuren dat hij de kluts kwijt raakt en niet meer in staat is normaal te spreken of te handelen. Daarom krijgt de opinie de voorkeur dat de scheiding van iemand die van zijn vrouw scheidt tijdens een  woede-uitbarsting  ongeldig is.

Zo denk ik ook dat deze vrouw die haar man en zijn familie beledigt alleen hiertoe wordt aangezet door haar woede die gewekt wordt door bepaalde aanstootgevende handelingen van haar man.  Het is namelijk ondenkbaar dat een vrouw die in alle rust en vrede met haar man leeft hem en zijn familie zomaar begint te beledigen.  Dit is onaannemelijk.  Het is klaarblijkelijk dat haar man haar woedend heeft gemaakt totdat zij hem en zijn familie uiteindelijk is gaan beledigen.

Bij deze gelegenheid waarschuw ik de mannen voor het onrechtvaardig behandelen van hun vrouwen.  Allah (Verheven is Hij) waarschuwde hier namelijk voor en zei:  ‘Als zij jullie gehoorzamen, zoek dan geen voorwendsel tegen hen.  Zeker, Allah is Verheven, Groot.’  [Koran (Soerat an-Nisaa-) 4:34]

Allah is Verhevener, Groter en Machtiger dan jij, o jij die jouw vrouw onderdrukt!  Pas daarom op voor Allah.  Sommige mannen behandelen hun vrouwen als werksters.  Wij zoeken onze toevlucht hiertegen bij Allah.  Sterker nog, sommige mannen behandelen hun vrouwen nog slechter dan werksters.  Zij schelden hen uit bij iedere gelegenheid en zij maken het hun moeilijk in iedere situatie.  Zij zien hen niet als mensen zoals zichzelf, terwijl de Profeet ﷺ  de mannen wees op de meest voorbeeldige weg.  Hij zei namelijk:  ‘Laat een gelovige man geen hekel hebben aan een gelovige vrouw.  Als hij een hekel heeft aan één van haar eigenschappen, dan zal hij tevreden zijn met een andere eigenschap van haar.’  (Sahieh Moeslim, 1469)

O echtgenoot!  Als jij hekel hebt aan een eigenschap van jouw echtgenote, kijk dan naar haar andere eigenschappen.  Als jij kritiek hebt op het feit dat zij teveel tijd nodig heeft voor het zetten van thee en het middageten niet goed heeft bereid, kijk dan naar de vele andere dagen waarop zij feilloos thee zette, het eten bereidde en andere dingen deed.  Het is voor de mannen verplicht om Allah te vrezen met betrekking tot hun vrouwen en om hun rechten na te komen.  Net zoals het voor de vrouw verplicht is om de rechten van haar man na te komen, zoals Allah haar dit opdroeg:  ‘Zij (de vrouwen) hebben rechten gelijk aan hun plichten (tegenover hun mannen) volgens datgene wat redelijk is, maar d e mannen hebben een graad (van verantwoordelijkheid) boven hen.  Allah is Almachtig, Alwijs.’  [Koran (Soerat al-Baqarah) 2:228]

Bron: Fataawaa  Noer ‘alad Darb van Imam Ibn ‘Oethaymien, 37