1. De Islam. De zakat is dus niet verplicht voor de niet-moslim.

2. Men dient volledige beschikking te hebben over het bezit waarover men zakat wil geven. Dat wil zeggen dat je het bezit in je hand hebt of dat je in staat bent het te bemachtigen.

3. Drempelbedrag (nisaab). Het bezit moet het drempelbedrag bereiken dat door de islamitische wetgeving is vastgesteld.

4. Het verstrijken van een jaar. Nadat het bezit het drempelbedrag heeft bereikt, dient er een islamitisch jaar voorbij te gaan zonder dat het bezit onder het drempelbedrag komt.

Dit geldt echter niet voor datgene wat uit de aarde voortkomt, want de zakat hierover dient te worden afgestaan wanneer dit rijp is. Ook geldt dit niet voor de jongen van het vee en de handelswinst, want men dient hierbij te kijken naar de basis waaruit deze zijn voortgevloeid (het vee en het kapitaal).

5. De zakat is niet verplicht over het vee wanneer de eigenaar hiervan dit voedt met zijn eigen bezit.

Bron: ‘Sharh Arkaan al-Islaam wal Iemaan/Uitleg van de Pilaren van de Islam en het Geloof’ van Shaykh Zienoe