Over minder dan een maand vindt de gezegende maand Ramadan plaats.
Zorg ervoor dat deze Ramadan anders is dan de voorgaande maanden.
Behandel deze gast alsof het de laatste keer is dat hij je komt bezoeken.
Vraag jezelf af welke fouten je gemaakt hebt tijdens de vorige maand Ramadan.
En beloof jezelf om hier aan te werken.

Voor de personen die te idealistisch zijn:

Besef dat je niet perfect bent en dat je gaat hervallen in oude patronen.
Wees realistisch. Kijk wat je aankan, voordat je doelen gaat stellen voor jezelf.
Wees Allah dankbaar voor elke stap op weg naar je doel.

Enkele tips ter voorbereiding op deze gezegende maand:

🌸 Kies om een aanbidding uit te voeren waar alleen Allah van afweet. Dit verhoogt je oprechtheid en versterkt jouw band met Allah.

🌸 Kijk jezelf na. Wat zijn je slechte gewoonten? Wat zijn je sterke punten? Zorg dat je deze Ramadan in een ander mens verandert. Leer jezelf een nieuwe goede gewoonte aan en leer een slechte gewoonte af.

🌸 Vergelijk jezelf niet met anderen. Zorg ervoor dat jij jezelf verbetert, heb geduld met jezelf en wees mild voor jezelf. Alleen zo kan je verandering bewerkstelligen.

🌸 Maak het jezelf gewend om nu kleine stapjes te zetten in de doelen die je wilt behalen voor Ramadan, zodat het makkelijker voor je is als de maand Ramadan al aanbreekt.

🌸 Wees oprecht. Laat Ramadan de springplank en de steun in je rug zijn om op lange termijn te veranderen.

🌸 Maak je droom waar. Profiteer van de barakah (zegeningen) in deze maand. Dat boek dat je wilde schrijven en lang vooruit hebt geschoven, die nieuwe taal die je wilde leren, dat project dat je wilde opstarten. Waarom er niet mee beginnen tijdens Ramadan? Als het een goede zaak is, is er niets mis mee en indien je intenties goed zijn, kun je er veel hasanaat mee verdienen.

Aan de zieke mensen die niet in staat zijn om veel te doen:

Wees niet getreurd. Allah belast een ziel niet boven haar vermogen. Allah is zo Vrijgevig dat jij de beloning krijgt voor alle aanbiddingen die je wilt verrichten, ook al ben je daar toe niet in staat. Verricht de daden die je wel aankan. Gedenk Allah veelvuldig, versterk je band met Allah, geef liefdadigheid, enz. en wees dankbaar en blij voor elke daad die je hebt uitgevoerd.

Moge Allah ons succes schenken en ons helpen het allerbeste te halen uit deze gezegende maand!

Umm Abdillah