Neem je recht

Toen de twee legers op de dag van Badr tegenover elkaar kwamen te staan,  begon  de  Profeet  ﷺ  de  rijen  van  de  moslims  recht  te  zetten. Terwijl  hij  dit  deed,  gebeurde  er  iets  merkwaardigs.  Sawaad  ibn Ghaziyyah  (moge  Allah  tevreden  met  hem  zijn)  stond  namelijk  niet  recht in  de  rij,  waarna  de  Profeet  ﷺ  hem  met  een  stokje  in  zijn  buik  prikte  en zei:  ‘Ga  recht  staan,  o  Sawaad.’  Maar  Sawaad  zei:  ‘O  Boodschapper  van Allah!  Je  hebt  me  pijn  gedaan.  Laat  me  mijn  recht  van  je  nemen.’  De Profeet  ﷺ  ontblootte  zijn  buik  en  hij zei:  ‘Neem  je  recht.’  Daarop  omarmde Sawaad  de  Profeet  ﷺ  en  hij kuste  zijn  buik.  De  Profeet  ﷺ  vroeg:  ‘Waarom heb  je  dit  gedaan,  o  Sawaad?’  Sawaad  antwoordde:  ‘O  Boodschapper  van Allah!  Je  ziet  in  wat  voor  toestand  we  verkeren.  Ik  wilde  dat  mijn  huid jouw  huid  zou  aanraken  voordat  ik  deze  wereld  verlaat.’  Daarop verrichtte  de Profeet  ﷺ  een smeekbede voor hem.

(Ar-Rahieq al-Makhtoem (de Verzegelde Nectar) van Shaykh Safiyy ar-Rahmaan al-Moebaarakfoerie)