Ben je uit op rijkdom en leiderschap?

Mohammed ibn Ka’b al-Qoeradhie zei:

‘Mij is ter ore gekomen dat ‘Oetbah ibn Rabie’ah – die een leider onder zijn volk was – op een dag bij de mensen van Qoeraysh in de Gewijde Moskee zat, terwijl de Boodschapper van Allah ﷺ in zijn eentje zat.  ‘Oetbah zei tegen de mensen van Qoeraysh: ‘O mensen van Qoeraysh! Zal ik niet naar Mohammed gaan en hem enkele zaken aanbieden? Misschien zal hij één daarvan aannemen, waarna wij deze aan hem geven en hij ons met rust laat.’  Dit was nadat Hamzah de Islam had aangenomen en de afgodenaanbidders zagen dat de Metgezellen van de Boodschapper van Allah ﷺ steeds groter in aantal werden.  Zij zeiden: ‘Ja, o Aboel Walied! Ga naar hem toe en praat met hem.’

Daarop ging ‘Oetbah naar de Boodschapper van Allah ﷺ en hij nam bij hem plaats.  Hij zei: ‘O zoon van mijn broer!  Jij hebt een verheven status onder ons en bent van hoge afkomst.  Maar jij hebt jouw volk een groot onheil gebracht.  Je hebt hen verdeeld. Je hebt hun intelligentie beledigd. Je hebt hun goden en religie bekritiseerd. Je hebt hun voorvaders ongelovig verklaard.  Luister daarom naar mij.  Ik zal jou enkele zaken aanbieden, misschien dat je één daarvan zal aannemen.’  De Boodschapper van Allah ﷺ antwoordde: ‘Zeg het maar, o Aboel Walied. Ik luister.’

‘Oetbah zei: ‘O zoon van mijn broer!  Als jij door middel van deze zaak waarmee jij bent gekomen uit bent op rijkdom, zullen wij bezittingen voor jou verzamelen zodat jij de rijkste onder ons zal zijn.  Als jij uit bent op status, zullen wij jou de leider over ons maken en geen enkel besluit nemen zonder jouw goedkeuring.  Als jij uit bent op het koningschap, zullen wij jou koning over ons maken.  Als datgene waar jij last van hebt een geest is die jij niet kan weerstaan, zullen wij jou laten behandelen en onze bezittingen hierover uitgeven totdat je bent genezen.  Het kan namelijk voorkomen dat een persoon door een geest wordt lastiggevallen, waardoor hij hiervoor behandeld moet worden.’

De Boodschapper van Allah ﷺ bleef naar ‘Oetbah luisteren totdat hij was uitgepraat.  Daarna zei hij: ‘Ben je uitgesproken, o Aboel Walied?’  ‘Oetbah antwoordde: ‘Ja.’  De Boodschapper van Allah ﷺ zei: ‘Luister dan naar mij.’  ‘Oetbah antwoordde: ‘Akkoord.’  Daarop zei de Boodschapper van Allah ﷺ:  ‘In de Naam van Allah, de Bezitter van Absolute Genade, de Schenker van Absolute Genade.  Haa Miem.  Een openbaring van de Bezitter van Absolute Genade, de Schenker van Absolute Genade. Een Boek waarvan de verzen duidelijk zijn uiteengezet als een Arabische Koran voor een volk dat weet.  Als verkondiger van goed nieuws en als waarschuwer, maar de meesten van hen keren zich af en luisteren niet.  Zij zeggen: ‘Onze harten zijn bedekt voor datgene waartoe jij ons oproept…’  Koran (Soerat Foessilat) 41:1-5  De Profeet ﷺ bleef verder reciteren, terwijl ‘Oetbah aandachtig luisterde.  Toen de Profeet ﷺ het vers van de knieling bereikte, knielde hij neer.  Daarna zei hij: ‘O Aboel Walied! Je hebt het gehoord, doe dus wat je wilt.’

Toen ‘Oetbah naar zijn metgezellen  terugkeerde , zeiden zij tegen elkaar: ‘Bij Allah! Aboel Walied is met een ander gezicht teruggekomen dan het gezicht waarmee hij was vertrokken!’  Nadat ‘Oetbah ging zitten, zeiden zij: ‘Wat heb je te zeggen, o Aboel Walied?’  Hij antwoordde: ‘Wat ik te zeggen heb, is dat ik woorden heb gehoord die ik nooit eerder heb gehoord.  Bij Allah! Het is noch poëzie, noch tovenarij, noch waarzeggerij.  O mensen van Qoeraysh!  Gehoorzaam mij en stel mij hier verantwoordelijk voor.  Laat deze man zijn gang gaan en laat hem met rust.  Bij Allah! De woorden die ik van hem heb gehoord, zullen grote macht hebben.  Als de Arabieren hem uit de weg ruimen, dan zijn jullie van hem af.  Maar als hij de macht over de Arabieren zal krijgen, dan is zijn heerschappij ook jullie heerschappij en zullen jullie het grootste profijt van hem hebben.’  Daarop zeiden zij: ‘Bij Allah, o Aboel Walied! Hij heeft jou betoverd met zijn tong!’  ‘Oetbah zei: ‘Dit is mijn opinie, maar doe wat jullie willen.’

(Sierat Ibn Hishaam, 1/293-294)