Universele missie

Aangezien Mohammed ﷺ de laatste Profeet en Boodschapper was, had hij een universele missie die niet alleen gericht was tot zijn eigen volk, de Arabieren, maar tot alle volken van de wereld.

Allah zegt:

‘Wij hebben jou (o Mohammed) alleen gestuurd als een genade voor de werelden.’ (Koran 21:107)

‘Zeg: ‘O mensheid! Zeker, ik ben de Boodschapper van Allah tot jullie allen. (Allah) Degene Die de heerschappij van de hemelen en de aarde bezit. Niets heeft het recht om aanbeden te worden behalve Hij. Hij doet leven en Hij doet sterven. Geloof dus in Allah en Zijn Boodschapper, de ongeletterde Profeet die in Allah en Zijn Woorden gelooft, en volg hem, zodat jullie geleid zullen worden.’ (Koran 7:158)

Bovendien zei de Profeet ﷺ: ‘Bij Degene in Wiens Hand de ziel van Mohammed is! Er is niemand van deze gemeenschap, jood noch christen, die over mij hoort en daarna sterft zonder te geloven in datgene waarmee ik ben gestuurd, of hij zal behoren tot de mensen van de Hel.’
(Sahieh Moeslim, 153)

Bilaal de Abessijn

Eén van de eersten die de Islam accepteerden, was een Abessijnse slaaf, genaamd Bilaal. In de ogen van de Arabieren waren zwarte Afrikanen ondergeschikte mensen, die alleen geschikt waren voor vermaak en slavernij. Toen Bilaal de Islam aannam, martelde zijn ongelovige meester hem in de brandende hitte van de woestijn, totdat Aboe Bakr, de beste vriend van de Profeet ﷺ, hem redde door zijn vrijheid te kopen.

De Profeet ﷺ stelde Bilaal aan om de mensen op te roepen tot het gebed. De gebedsoproep die vandaag de dag vanaf de minaretten in elke uithoek van de wereld gehoord wordt, bestaat uit exact dezelfde woorden die veertienhonderd jaar geleden door Bilaal werden gereciteerd. Zo werd een voormalig ondergeschikte slaaf een unieke eer toegezegd als de eerste gebedsoproeper in de Islam.

‘Zeker, Wij hebben de Kinderen van Adam geëerd.’ (Koran 17:70)

Kind

Westerse schrijvers loven het oude Griekenland als de geboorteplaats van democratie. De realiteit is dat, net zoals slaven en vrouwen, de grote meerderheid van de Atheners het recht om hun heersers te kiezen werd ontzegd. Maar de Profeet Mohammed ﷺ bepaalde dat een slaaf zelf de heerser kan zijn!
Aboe Dharr zei: ‘Mijn boezemvriend (d.w.z. de Profeet ﷺ) droeg mij op om te luisteren en te gehoorzamen (aan de heerser), zelfs als hij een Abessijnse slaaf met afgehakte ledematen is!’
(Sahieh Moeslim, 1837)

Salmaan de Perziër

Zoals de meeste van zijn landgenoten was Salmaan opgevoed als een toegewijde vuuraanbidder. Maar nadat hij enkele christenen ontmoette die bezig waren met aanbidding, accepteerde hij het christendom als ‘iets beters’. Daarna reisde Salmaan verre landen af op zoek naar kennis, van de ene geleerde monnik naar de andere. De laatste van hen zei tegen hem: ‘O mijn zoon, ik ken niemand die zich op hetzelfde geloof bevindt als wij. Maar de tijd voor het verschijnen van een Profeet is aangebroken. Deze Profeet bevindt zich op de religie van Abraham.’

Gebouw

Daarna beschreef de monnik deze Profeet, zijn karakter en waar hij zou verschijnen. Salmaan emigreerde naar Arabië, het land van het profeetschap, en toen hij over Mohammed ﷺ hoorde en hem zag, herkende hij hem onmiddellijk aan de beschrijvingen van zijn leraar en hij nam de Islam aan. Salmaan werd bekend om zijn kennis en hij was de eerste persoon die de Koran naar een andere taal vertaalde, namelijk het Perzisch.

Soehayb de Romein

Soehayb werd geboren in het luxueuze huis van zijn vader, die een gouverneur was van de Perzische keizer. Toen hij nog maar een kind was, werd Soehayb gevangengenomen door Romeinse indringers en in slavernij verkocht in Constantinopel. Uiteindelijk ontsnapte Soehayb aan de slavernij en vluchtte hij naar Mekka, waar hij in een korte tijd een succesvolle koopman werd. Hij kreeg de bijnaam ‘ar-Roemie’, de Romein, vanwege zijn beheersing van de Romeinse taal en zijn Romeinse opvoeding. Toen Soehayb de Profeet Mohammed ﷺ hoorde preken, was hij meteen overtuigd van de waarheid van zijn boodschap en hij nam de Islam aan.

Rome

De Profeet ﷺ hield erg veel van Soehayb en hij zei dat hij de Romeinen was voorgegaan in de Islam. Soehayb’s vroomheid en status bij de vroege moslims was zo hoog dat toen de kalief ‘Oemar op zijn sterfbed lag, hij Soehayb selecteerde om hen te leiden totdat zij tot een overeenstemming zouden komen over de nieuwe opvolger.

‘Abdoellaah de Hebreeuw

Vele joden en christenen verwachtten een nieuwe Profeet, die in Arabië zou verschijnen in de tijd van de Profeet Mohammed ﷺ. Grote groepen joden hadden zich gevestigd in en rond de stad Medina. Maar toen de verwachte Profeet niet een Hebreeuwse zoon van Israël bleek te zijn, maar een Arabische afstammeling van Ismaël, verwierpen de joden hem. Dit is op een aantal joden na, onder anderen ‘Abdoellaah ibn Salaam. ‘Abdoellah ibn Salaam was de meest geleerde rabbijn en leider van de Medinische joden, maar toen hij de Islam aannam, werd hij door hen beledigd en belasterd. ‘Abdoellaah ibn Salaam werd erg geliefd bij de Profeet ﷺ, die hem het goede nieuws gaf dat hij tot de bewoners van het Paradijs behoort.

Zo trof men onder de Metgezellen van de Profeet Mohammed ﷺ Afrikanen, Perziërs, Romeinen en Israëlieten, vertegenwoordigers van elk gekend continent.

Het is de hadj, oftewel de bedevaart naar Mekka, die het ultieme symbool van de eenheid en broederschap van de mensheid blijft. Hier komen de rijken en armen van alle volken bij elkaar en knielen zij tegelijkertijd neer voor de Almachtige God in de grootste verzameling van mensen op aarde, terwijl zij allemaal dezelfde simpele kleding dragen die alle verschillen wat betreft status en ras wegneemt. Hiermee getuigen zij voor de woorden van de Profeet ﷺ tijdens zijn afscheidsbedevaart:

‘O mensen! Zeker, jullie Heer is Eén en jullie vader is één (d.w.z. Adam ﷺ). Zeker, een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier, noch is een niet-Arabier beter dan een Arabier, noch is een blanke beter dan een zwarte, noch is een zwarte beter dan een blanke, behalve door godsbesef. Heb ik het verkondigd?’ De mensen zeiden: ‘De Boodschapper van Allah ﷺ heeft het verkondigd.’ Daarna zei de Profeet ﷺ: ‘Wat voor dag is dit?’ De mensen antwoordden: ‘Een onschendbare dag.’ Daarna zei de Profeet ﷺ: ‘Wat voor maand is dit?’ De mensen antwoordden: ‘Een onschendbare maand.’ Daarna zei de Profeet ﷺ: ‘Wat voor stad is dit?’ De mensen antwoordden: ‘Een onschendbare stad.’

Daarop zei de Profeet ﷺ: ‘Zeker, Allah heeft jullie bloed, jullie bezittingen en jullie eer onschendbaar verklaard zoals de onschendbaarheid van deze dag van jullie in deze maand van jullie in deze stad van jullie. Heb ik het verkondigd?’ De mensen zeiden: ‘De Boodschapper van Allah ﷺ heeft het verkondigd.’ Daarna zei de Profeet ﷺ: ‘Laat degene die aanwezig is, het verkondigen aan degene die afwezig is.’
(Moesnad Ahmed, 23381. Shoe’ayb al-Arna-oet zei: ‘Haar overleveringsketen is authentiek.’)

Torah

‘Zeker, Allah heeft de trots van de pre-islamitische tijd van de onwetendheid en het opscheppen ervan met de voorvaders van jullie weggenomen. Men is of een godsbewuste gelovige of een ellendige zondaar. Jullie zijn de kinderen van Adam en Adam is afkomstig van zand.’
(Sahieh Soenan Abie Daawoed, 5116)

Dit komt overeen met wat er in de Koran staat: ‘O mensheid! Zeker, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, zodat jullie elkaar leren kennen. Zeker, de meest edele van jullie bij Allah is de meest godsbewuste van jullie.’ (Koran 49:13)