Het Woord van de Schepper

De Koran is het Woord van de Schepper (Allah) dat Hij aan zijn ongeletterde profeet Mohammed ﷺ heeft geopenbaard. Als bevestiging van datgene wat eerder is geopenbaard en als herstelling van datgene wat de mens heeft veranderd. Mohammed ﷺ werd gestuurd naar alle volken en voor alle tijden, in tegenstelling tot de andere profeten. Allah heeft met de Koran alle andere boeken vervangen en afgeschaft. Allah heeft gezegd dat de Koran nooit kan worden veranderd. Dit zodat de Koran Zijn argument en bewijs zal zijn tot aan de Dag des Oordeels.

Onveranderlijk

De Koran werd opgeschreven en onthouden door de mensen tijdens het leven van de Profeet Mohammed ﷺ. Eén van de exemplaren van de Koran die enkele jaren na de dood van de Profeet Mohammed ﷺ werd geschreven, wordt bewaard in een museum in Oezbekistan. Dit exemplaar is meer dan 1400 jaar oud en is precies hetzelfde als de Arabische Koran die we nu hebben.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/4581684.stm

Het Boek van de Islam, de Edele Koran, is bewaard gebleven op een unieke manier, anders dan de andere wereldreligies. Geen andere religie heeft een boek dat even oud en even goed bewaard is als het Boek van de moslims vandaag de dag. Zelfs geleerden die vijandig tegenover de Islam zijn, geven toe dat de Koran die vandaag bestaat precies dezelfde is als die in de tijd van de Profeet Mohammed ﷺ.