Het woord ‘Islam’ is een Arabisch woord dat betekent ‘het onderwerpen en overgeven van je wil aan de Almachtige God’. Het woord komt van dezelfde stam als het Arabische woord ‘salaam’, wat vrede betekent.

In tegenstelling tot de namen gebruikt voor andere religies, zoals boeddhisme, hindoeïsme, jodendom en christendom, is de naam voor de religie Islam geopenbaard door Allah (de Almachtige God) en draagt deze een diepe spirituele betekenis; slechts door het onderwerpen van iemands wil aan Allah kan iemand ware vrede verwerven zowel in dit leven als in het leven hierna.

De Islam onderwijst dat alle religies oorspronkelijk dezelfde essentiële boodschap hadden – hetgeen inhield om het hele hart te onderwerpen aan de Wil van Allah en om Hem en Hem alleen te aanbidden.

Om deze reden is de Islam geen nieuwe religie, maar het is dezelfde Goddelijk geopenbaarde ultieme waarheid die Allah aan alle Profeten heeft geopenbaard, waaronder Noach, Abraham, Mozes en Jezus (vrede zij met hen).