Oemm Ma’bad zei over de Profeet Mohammed ﷺ: ‘Hij was bijzonder aantrekkelijk.’
(Zaad al-Ma’aad (Proviand voor het Hiernamaals) van Imam Ibn al-Qayyim, 3/57)

Oemm Ma’bad zei over de Profeet Mohammed ﷺ: ‘Ik zag een man met grote schoonheid, een stralend gezicht en een mooi uiterlijk.’
(Zaad al-Ma’aad (Proviand voor het Hiernamaals) van Imam Ibn al-Qayyim, 3/57)

Oemm Ma’bad zei over de Profeet Mohammed ﷺ: ‘De schoonste en prachtigste mens van veraf, de meest bekoorlijke en bevallige mens van dichtbij.’
(Zaad al-Ma’aad (Proviand voor het Hiernamaals) van Imam Ibn al-Qayyim, 3/57)

Hind ibn Abie Haalah zei over de Profeet Mohammed ﷺ: ‘Zijn gezicht straalde zoals de volle maan tijdens een heldere nacht.’
(Fath al-Baarie (Uitleg van Sahieh al-Boekhaarie) van Imam Ibn Hadjar, 6/569)

Aboe Hoerayrah zei: ‘Ik heb nooit iets mooiers gezien dan de Boodschapper van Allahﷺ. Het was alsof de zon op zijn voorhoofd circuleerde.’
(Moesnad Ahmed, 8588, 8923. Ahmed Shaakir zei: ‘Zijn keten is authentiek.’)

Djaabir ibn Samoerah zei: ‘In een nacht waarin de maan helder scheen, zag ik de Boodschapper van Allahﷺ, die een rood gewaad droeg. Ik begon naar hem te kijken en naar de maan. Zeker, voor mij was hij mooier dan de maan.’
(Moekhtasar ash-Shamaa-il al-Moehammadiyyah van Imam al-Albaanie, 8)

Aboe ‘Oebaydah ibn Mohammed ibn ‘Ammaar ibn Yaasir zei: ‘Ik zei tegen ar-Rabie’ bint Moe’awwidh: ‘Beschrijf de Boodschapper van Allah ﷺ voor mij.’ Zij antwoordde: ‘O mijn zoon! Als je hem zou zien, dan zou je de rijzende zon zien!’
(Madjma’ az-Zawaa-id van Imam al-Haythamie, 8/280)