De Engel Djibriel (Gabriël)

‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden met hem zijn) zei:
‘Toen wij op een dag bij de Boodschapper van Allah ﷺ zaten, verscheen er opeens een man voor ons met sneeuwwitte kleding en gitzwart haar. Er was geen spoor van reizen op hem te zien en niemand van ons kende hem. Hij ging voor de Profeet ﷺ zitten, plaatste zijn knieën tegen zijn knieën en legde zijn handen op zijn dijen. Vervolgens zei hij: ‘O Mohammed! Vertel mij over de Islam.’

De Boodschapper van Allah ﷺ antwoordde: ‘De Islam houdt in dat je getuigt dat niets het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is, dat je het gebed onderhoudt, de armenbelasting geeft, (de maand) Ramadan vast en op bedevaart gaat als je daartoe in staat bent.’ Daarop zei de man: ‘Je hebt de waarheid gesproken.’ Wij waren verbaasd dat hij hem eerst een vraag stelde en daarna het antwoord bevestigde.

Daarna zei hij: ‘Vertel mij over het geloof (Iemaan).’ De Boodschapper van Allah ﷺ antwoordde: ‘Dat je gelooft in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Laatste Dag en dat je gelooft in de voorbeschikking, zowel het goede als het slechte daarvan.’ De man zei: ‘Je hebt de waarheid gesproken.’

Daarna zei hij: ‘Vertel mij over de perfectie (Ihsaan).’ De Boodschapper van Allah ﷺ antwoordde: ‘Dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet. Maar als je Hem niet ziet, dan ziet Hij jou zeker wel.’

De man zei: ‘Vertel mij over het Uur.’ De Boodschapper van Allah ﷺ antwoordde: ‘De ondervraagde heeft niet meer kennis daarover dan de vrager.’ De man zei: ‘Vertel mij dan over de tekenen ervan.’ De Boodschapper van Allah ﷺ antwoordde: ‘Dat de slavin haar meesteres baart en dat je blootsvoetse, naakte en behoeftige schapenherders met elkaar ziet concurreren in het bouwen van hoge gebouwen.’

Vervolgens vertrok de man en ik bleef een lange tijd zitten. Daarna zei de Boodschapper van Allah ﷺ: ‘O ‘Oemar! Weet jij wie de vrager is?’ Ik antwoordde: ‘Allah en Zijn Boodschapper weten het beter.’ Hij zei: ‘Dat was Djibriel (de Engel Gabriël), die naar jullie kwam om jullie je religie te onderwijzen.’

Overgeleverd door Moeslim.