Reverend Bosworth Smith

De Amerikaanse bisschop

Uniek Boek waaraan geen twijfel is

‘In het Mohammedanisme* is alles anders. In plaats van het schaduwachtige en mysterieuze, hebben we geschiedenis. Wij kennen de externe geschiedenis van Mohammed. Betreffende zijn interne geschiedenis nadat zijn missie verkondigd werd, hebben we een boek (Koran) dat absoluut uniek is in zijn oorsprong en in zijn bewaring. Op het Essentiële gezag waarover niemand ooit in staat is geweest een serieuze twijfel te werpen.’

(Mohammad and Mohammadanism, Londen, 1874, blz. 92)

* Mohammedanisme is een foute benaming die westerse schrijvers gebruikten voor de Islam

Man die regeerde met goddelijk recht

‘Hij was het hoofd van zowel de staat als de kerk, Caesar en de Paus in één. Maar hij was de Paus zonder de arrogantie van de Paus en Caesar zonder de legioenen van Caesar. Zonder een staand leger, zonder een lijfwacht, zonder een politiemacht en zonder een vast inkomen. Als er ooit een man is geweest die regeerde met een goddelijk recht, dan was het Mohammed, aangezien hij alle krachten had zonder hun ondersteuningen. Hij gaf niets om de kleding van macht. De eenvoud van zijn privé leven was in overeenstemming met zijn publieke leven.’

(Mohammad and Mohammadanism, Londen, 1874, blz. 92)