De zakat is één van de pilaren en grootse fundamenten van de Islam. Op vele plaatsen in de Koran wordt de zakat naast het gebed genoemd. De moslims hebben overeenstemming over de verplichting van de zakat. Degene die de verplichting van de zakat ontkent terwijl hij hier kennis van heeft, is een ongelovige. Degene die te gierig is om de zakat af te staan of deze vermindert, die behoort tot de onrechtplegers die in aanmerking komen voor de bestraffing.

Allah zei:  ‘Onderhoud het gebed en sta de zakat af.’  [Soerat al-Baqarah 2:110]

Allah zei:  ‘Zij werden niets anders bevolen dan Allah zuiver te aanbidden – als ware monotheïsten – het gebed te verrichten en de zakat af te staan. Dat is de rechte religie .’  [Soerat al-Bayyinah 98:5]

De Profeet ﷺ zei:  ‘De Islam is gebouwd op vijf zaken…’  Hij vermeldde daaronder de zakat.
(Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim)

De Profeet ﷺ stuurde Moe’aadh ibn Djabal (moge Allah tevreden met hem zijn) naar Jemen en hij zei onder andere het volgende tegen hem:  ‘Wanneer zij jou gehoorzamen in het gebed, vertel hun dan dat Allah hen een liefdadigheid heeft opgedragen die van hun rijken wordt genomen en aan hun armen wordt gegeven.’
(Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim)

Bron: ‘Sharh Arkaan al-Islaam wal Iemaan/Uitleg van de Pilaren van de Islam en het Geloof’ van Shaykh Zienoe