Nazmi Luqa

De christelijke Koptische schrijver

Uitroeier van onrecht

‘Geen wet kan onrecht en partijdigheid beter uitroeien dan de wet die zegt: ‘Laat de haat van een volk er niet toe leiden dat jullie niet rechtvaardig zijn.’ (Koran 5:8) Slechts wanneer een persoon zich aan deze maatstaven houdt, zichzelf toewijdt aan een religie met deze verheven principes en rechtschapenheid en zich hiertoe beperkt en niets anders accepteert… slechts dan kan hij beweren dat hij zichzelf heeft geëerd.’

(Muhammad the Message and the Messenger van Nazmi Luqa, blz. 26)