Jules Masserman

De Amerikaanse psychoanalyticus

De grootste leider aller tijden

‘Leiders moeten drie functies vervullen. Zij moeten zorgen voor het welzijn van de volgelingen, voor een sociale organisatie waarin de mensen zich relatief veilig voelen en zij moeten hen voorzien van een set van geloofsopvattingen. Mensen als Pasteur en Salk zijn leiders in de eerste zin. Mensen als Gandhi en Confucius aan de ene kant en Alexander, Caesar en Hitler aan de andere kant, zijn leiders in de tweede zin en misschien in de derde zin. Jezus en Boeddha behoren enkel in de derde categorie. De grootste leider aller tijden was wellicht Mohammed, die alle drie de functies combineerde. In een mindere mate deed Mozes hetzelfde.’

(Time, 15 juli 1974)