Napoleon Bonaparte

De Franse militaire en politieke leider

Eén God

‘Arabië was afgodisch toen – zes eeuwen na Jezus – Mohammed de aanbidding van de God van Abraham, Ismaël, Mozes en Jezus introduceerde. De Arianen en sommige andere sekten hadden de rust van het oosten verstoord door de kwestie op te wekken van de aard van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Mohammed verklaarde dat er alleen één God was die geen vader en geen zoon had en dat de drie-eenheid het idee van afgoderij inhield.’

(Geciteerd in Christian Cherfils, ‘Bonaparte et Islam’, Pedone Ed. Paris, France, 1914, blz. 105, 125. Oorspronkelijke referentie: Correspondance de Napoléon Ier Tome V pièce n° 4287 du 17/07/1799)

Principes van de Koran

‘Ik hoop dat de tijd niet ver weg is dat ik in staat zal zijn om alle wijze en geleerde mensen van alle landen te verenigen en een onveranderlijk rijk te vestigen, gebaseerd op de principes van de Koran die alleen waarheid zijn en die alleen de mensheid naar het geluk kunnen leiden.’

(Geciteerd in Christian Cherfils, ‘Bonaparte et Islam’, Pedone Ed. Paris, France, 1914, blz. 105, 125. Oorspronkelijke referentie: Correspondance de Napoléon Ier Tome V pièce n° 4287 du 17/07/1799)