Zoetheid van het Geloof

Het ligt in de natuur van elke persoon om te zoeken naar geluk. Sommige mensen streven naar het zoeken van materieel geluk in dit leven, ver weg van de religie, denkend dat dit het ware geluk is. Dit soort geluk zal echter gevolgd worden door pijn en kwelling op de Dag des Oordeels. De mensen die naar dit geluk hadden gestreefd, zullen dan weten dat hun streven hen naar vernedering heeft geleid en niet naar geluk.

Dit, terwijl anderen weten dat de ware weg naar het geluk het gehoorzamen van Allah, de Almachtige God, en het volgen van Zijn religie is. Voor hen zijn de genietingen en de weelde van deze wereld van kleine waarde. Wanneer dit geluk het hart van de gelovige binnendringt en vult, is het alsof de gelovige in feite in het Paradijs verblijft, terwijl hij hier in deze wereld leeft. Deze mensen zijn degenen die het ware geluk hebben gevonden in deze wereld.

Welke soort van geluk is mooier dan van degene die zich aan Allah overgeeft, Hem aanbidt, streeft naar Zijn tevredenheid en streeft naar het betreden van het Paradijs en het gered worden van de Hel? De gelovige leeft met zo’n zoetheid in zijn hart dat als de heersers van de aarde hiervan zouden weten, zij hem zouden bevechten tot de dood hem bereikt, zodat zij dit van hem zouden kunnen afnemen. Allah zegt: ‘Wie het goede doet, man of vrouw, terwijl die een gelovige is: die zullen Wij een mooi leven schenken. En Wij zullen hun zeker hun beloning geven volgens het beste van wat zij deden.’ [Koran 16:97]

Het ware geluk is te vinden in het mooie leven dat in dit vers genoemd is, wat zelfs de rijke ongelovigen niet kunnen vinden ondanks het geld dat zij hebben. Dit is waarom wij niet verrast zijn wanneer wij horen dat velen van hen zelfmoord plegen.

Om het ware geluk te kunnen bereiken, dienen wij te weten wat het doel is van ons leven, hoe wij succes in het Hiernamaals kunnen bereiken en hoe wij de vereisten van dit bereik van succes kunnen vervullen door de bevelen van Allah en Zijn ware religie te gehoorzamen.

Volle maan

Het Hiernamaals

Wij weten veel over Mars, de aarde, de maan, de sterren en de melkwegen, dankzij het tijdperk van de kennis. Maar hoeveel weten wij over het eeuwige leven na de dood en het bereiken van succes in het Hiernamaals?

Mensen dienen elke dag te eten om hun lichamen van energie te voorzien en om zichzelf gezond te houden. Als zij voor een tijd zouden stoppen met eten, zouden er ziektes opkomen die hen overmeesteren en hen wellicht doden. Op dezelfde manier is het ook zo dat mensen voedsel nodig hebben van een andere categorie, namelijk voedsel voor de ziel en het hart. Het is spijtig dat wanneer mensen waakzaam zijn over hun lichamen door deze te voeden en dit niet vergeten, zij niet dezelfde bezorgdheid tonen voor de gezondheid van hun zielen en harten. Net zoals het lichaam voedsel nodig heeft, heeft ook het hart voedsel nodig. De ziektes van het lichaam en de schadelijke effecten die zij hebben, zijn niet gevaarlijker dan de ziektes van het hart en de ziel.