‘Abdoellaah ibn Salaam

De grootste Schriftgeleerde van de joden van Medina

Niet het gezicht van een leugenaar

‘Toen de Boodschapper van Allah ﷺ in Medina arriveerde, haastten de mensen zich naar hem. Iedereen zei: ‘De Boodschapper van Allah ﷺ is gekomen!’ Ik vertrok met de mensen om naar hem te kijken. Toen ik zijn gezicht bestudeerde, wist ik dat zijn gezicht niet het gezicht van een leugenaar was.’

(Sahieh Soenan at-Tirmidhie, 2485)