John William Draper

De Amerikaanse wetenschapper, filosoof en historicus

Grootste invloed op het menselijke ras

‘Vier jaar na de dood van Justinian, 569 A.D., werd in Mekka, in Arabië, de man geboren die van alle mensen de grootste invloed heeft gehad op het menselijke ras… Het religieus hoofd te zijn van vele rijken, het dagelijkse leven te leiden van éénderde van het menselijke ras, rechtvaardigt wellicht de titel van een Boodschapper van God.’

(A History of the Intellectual Development of Europe, Londen 1875, Vol. 1, blz. 329-330)