Johann Wolfgang von Goethe

De Duitse schrijver en dichter

Goddelijke wet

‘Hij (Mohammed ﷺ) is een Profeet en geen dichter. Daarom moet zijn Koran gezien worden als een Goddelijke Wet en niet als een menselijk boek dat bestemd is voor educatie of vermaak.’

(Noten und Abhandlungen zum Weststlichen Dvan, WA I, 7, 32)