Zonder twijfel is het plegen van bomaanslagen een zaak die niet wordt goedgekeurd door iedere persoon met verstand, laat staan door de gelovige!

Zulke daden zijn namelijk in strijd met het Boek en de Soennah.
Zulke daden geven de Islam een slecht beeld, zowel van binnenuit als van buitenaf.

Alle mensen die hiervan horen, zullen deze toeschrijven aan degenen die de Islam praktiseren. Zij zullen zeggen: ‘Zijn dat nu de moslims? Is dit de ethiek van de Islam??’Terwijl de Islam hier niets mee te maken heeft!

De mensen die zulke daden plegen, brengen in de eerste plaats schade toe aan de Islam. Wij vragen Allah om hen te vergelden met Zijn Rechtvaardigheid vanwege dit enorme kwaad dat zij plegen.

Imam Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Bron: Al-Fataawa ash-Shar’iyyah fie al-Qadaaya al-‘Asriyyah: blz. 48