Vraag:

Ik ben een twintigjarig meisje en ik ben een gelovige – en alle lof komt toe aan Allah. Ik lijd echter aan het probleem van influisteringen. Ik word bijna gek van deze geestelijke ziekte, waar ik al drie of vier jaar aan lijd. Ik ben er niet in geslaagd om mijzelf hiertegen te beschermen. Ik wil weten of Allah deze vervloekte Satan op Zijn dienaren afstuurt als een beproeving? Als dat niet het geval is, wat kan het dan zijn? Wat moet degene doen die zichzelf hier niet tegen kan beschermen? Ik hoop op een advies.

Antwoord:

In feite zijn influisteringen een gevaarlijke ziekte. Zij behoren tot de listen van de Satan voor de kinderen van Adam, waarmee hij hen wil benauwen, misleiden en afleiden van de gehoorzaamheid aan hun Heer. Om deze reden droeg Allah Zijn Profeet ﷺ  op om toevlucht te zoeken tegen deze influisteringen en openbaarde Hij een heel hoofdstuk daarover. Allah (Verheven is Hij) zei:

‘Zeg: ‘Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer van de mensen. De Koning van de mensen. De God van de mensen. Tegen het kwaad van de terugwijkende influisteraar. Degene die influistert in de harten van de mensen. Onder de djinns (geesten) en de mensen.’  [Soerat an-Naas 114:1-6]

Deze Satan fluistert dus in bij de mensen en vooral bij de gelovigen. De genezing hiervan vindt plaats door middel van twee zaken:

1. De gelovige dient geen aandacht te schenken aan deze influisteringen. Hij dient deze totaal te negeren, omdat zij afkomstig zijn van de Satan en hem niet zullen deren.

2. Hij dient zich bezig te houden met het gedenken van Allah (Verheven is Hij). Wanneer de gelovige zich bezig houdt met het gedenken van Allah, neemt de Satan namelijk afstand van hem. Daarom beschrijft Allah (Verheven is Hij) hem als ‘de terugwijkende influisteraar’. Dit wil zeggen dat hij bij de dienaar influistert wanneer de dienaar onachtzaam is in het gedenken van Allah. ‘De terugwijkende’ wil zeggen dat hij afstand neemt van de dienaar wanneer deze zijn Heer (de Almachtige en Majesteitelijke) gedenkt.

Datgene wat ik de vraagster en haar soortgenoten dus adviseer, is dat zij deze twee zaken verrichten:

Ten eerste:

Geen aandacht schenken aan deze influisteringen, zich hier niet mee bezig houden en zich er niet door laten beïnvloeden. Dan zullen deze influisteringen verdwijnen met de toestemming van Allah. Wanneer de mens hier echter aandacht aan schenkt en zich hiermee bezighoudt, dan zullen deze influisteringen toenemen en zal de Satan macht hebben over hem.

Ten tweede:

Veelvuldig Allah (Verheven is Hij) gedenken, de Koran reciteren, toevlucht zoeken bij Allah tegen de Satan, Aayat al-Koersie (Soerat al-Baqarah 2:255) reciteren evenals hoofdstuk al-Falaq (113) en hoofdstuk an-Naas (114) en dit alles meerdere keren te herhalen. Hiermee zullen de influisteringen verdwijnen met de toestemming van Allah.

Shaykh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

(Al-Moentaqaa min Fataawaa al-Fawzaan, 3/33)

* Wij adviseren iedereen die ziek is om een arts te raadplegen om vast te stellen of het gaat om een lichamelijke of psychische ziekte. Vele mensen denken dat ze ‘bezeten’ zijn, terwijl er vaak sprake is van een psychische ziekte. Mocht je behoefte hebben aan een psycholoog, dan adviseren wij altijd om een islamitische psycholoog te nemen, omdat die jou beter zal begrijpen.

Het is uiteraard enorm aangeraden om roeqyah over jezelf te doen. De kracht van de Koran mag niet worden onderschat. Ook is het aangeraden om veel smeekbeden te verrichten. Keer je als eerste altijd tot Allah. Hij is degene die jou beschermt en geneest. Allah weet het beter.