Vraag:

Wanneer van sommige mensen een familielid getroffen wordt door bezetenheid, nemen zij hem naar geneesheren van de bedoeïenen. Deze geneesheren roepen djinns (geesten) op en zij verrichten vreemde handelingen. Zij zonderen de zieke voor een bepaalde tijd af en zij zeggen dan dat hij bezeten is door een djinn, dat hij betoverd is of andere dingen die hierop lijken. Vervolgens behandelen zij de zieke, waarna hij beter wordt en in ruil daarvoor geeft men hun geld. Wat is het oordeel over deze zaak? En wat is het oordeel over de behandeling door middel van geschriften waarop Koranverzen worden geschreven en die in het water worden gedaan, waarna dit wordt opgedronken?

Antwoord:

Er schuilt geen kwaad in de behandeling van degene die bezeten of betoverd is door middel van Koranverzen en toegestane geneesmiddelen, wanneer dit gedaan wordt door iemand die bekend staat om zijn goede geloofsovertuiging en dat hij zich houdt aan de wettige middelen.

Wat betreft de behandeling bij degenen die beweren over kennis van het onwaarneembare te beschikken en die djinns oproepen en soortgelijke kwakzalvers, of bij onbekende mensen wiens situatie en methode van behandeling niet bekend is: het is niet toegestaan om naar deze mensen te gaan, hun vragen te stellen of zich bij hen te laten behandelen. De Profeet ﷺ zei namelijk: ‘Degene die naar een helderziende gaat en hem ergens over vraagt, zijn gebed zal voor veertig nachten niet worden aanvaard.’  (Sahieh Moeslim, 2230)

Ook zei de Profeet ﷺ: ‘Degene die naar een waarzegger of helderziende gaat en hem gelooft in wat hij zegt, die is zonder twijfel ongelovig in datgene wat aan Mohammed is geopenbaard.’  (Irwaa- al-Ghaliel, 2006)

Zo zijn er nog andere overleveringen die hierover gaan. Allemaal wijzen ze erop dat het verboden is om helderzienden en waarzeggers te vragen en om hen te geloven. Zij zijn degenen die beweren kennis te hebben van het onwaarneembare of die hulp zoeken bij de djinns. Sommige van hun daden en handelingen wijzen daarop.

Zij zijn degenen over wie de bekende overlevering gaat: ‘De Boodschapper van Allah ﷺ werd gevraagd over noeshrah (roeqyah die in de tijd van de onwetendheid werd gepraktiseerd), waarop hij antwoordde: ‘Dat behoort tot het werk van de Satan.’  (Tahqieq Mishkaat al-Masaabieh, 4553)

De geleerden hebben gezegd dat noeshrah betekent: het tenietdoen van tovenarij door middel van tovenarij, wat in de pre-islamitische tijd van de onwetendheid plaatsvond. Daartoe behoort ook elke behandeling waarin hulp wordt gezocht bij de waarzeggers, helderzienden en de mensen van bedrog en kwakzalverij.

Hiermee komen we te weten dat het behandelen van alle ziekten en soorten van bezetenheid alleen toegestaan is op de wettige manieren en met de toegestane middelen. Hiertoe behoren het reciteren en het lichtelijk spugen over de zieke met Koranverzen en wettige smeekbeden, volgens de woorden van de Profeet ﷺ: ‘Er schuilt geen kwaad in roeqyah, zolang deze geen afgoderij bevat.’  (Sahieh Moeslim, 2200)

Wat betreft het schrijven van Koranverzen en wettige smeekbeden met saffraan op een schone schaal of schone blaadjes, waarna deze gewassen worden en door de zieke worden opgedronken, hier schuilt geen kwaad in. Velen van de Voorgangers van deze gemeenschap deden dit, zoals Imam Ibn al-Qayyim (moge Allah hem genadig zijn) dit heeft verduidelijkt in Zaad al-Ma’aad en andere boeken. Maar dit geldt wanneer degene die dit uitvoert bekend staat om zijn deugdzaamheid en oprechtheid.

Allah is de Schenker van succes.

Imam ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

(Fataawaa al-‘Ilaadj bil-Qoer-aan was-Soennah & ar-Roeqaa wa maa yata’allaq bihaa, blz. 31-33)

* Wij adviseren iedereen die ziek is om een arts te raadplegen om vast te stellen of het gaat om een lichamelijke of psychische ziekte. Vele mensen denken dat ze ‘bezeten’ zijn, terwijl er vaak sprake is van een psychische ziekte. Mocht je behoefte hebben aan een psycholoog, dan adviseren wij altijd om een islamitische psycholoog te nemen, omdat die jou beter zal begrijpen.

Het is uiteraard enorm aangeraden om roeqyah over jezelf te doen. De kracht van de Koran mag niet worden onderschat. Ook is het aangeraden om veel smeekbeden te verrichten. Keer je als eerste altijd tot Allah. Hij is degene die jou beschermt en geneest. Allah weet het beter.