Vraag:

Wanneer wij getroffen worden door een ziekte gaan we naar de imam van de moskee om hem om een talisman te vragen. Is deze handeling van ons toegestaan of niet?

Antwoord:

Het is niet toegestaan – wanneer jullie getroffen zijn door een ziekte – om naar de imam van de moskee te gaan om hem te vragen om een talisman voor jullie te schrijven. Als jullie echter naar de imam zouden gaan en hem zouden vragen om roeqyah door middel van de Koran, zodat hij over de zieke reciteert, dan is dit een goede zaak. Dit geldt wanneer deze imam betrouwbaar is in zijn geloofsovertuiging en over de zieke reciteert uit het Boek van Allah. De roeqyah over de zieke door middel van het Boek van Allah (de Almachtige en Majesteitelijke) is namelijk een wijze die authentiek van de Boodschapper van Allah ﷺ  is overgeleverd.

Maar het schrijven van een talisman die om de (nek van de) zieke wordt gehangen, dit is niet toegestaan. Als deze talisman namelijk uit iets anders dan Koranverzen bestaat, zoals smeekbeden van afgoderij, namen van duivels of djinns (geesten) of zaken waarvan de betekenis onbekend is, dan behoort deze tot de amuletten van afgoderij die niet zijn toegestaan met de overeenstemming van de mensen van kennis.

Als deze talisman echter teksten van de Koran bevat, dan is het niet toegestaan om deze op te hangen volgens de correcte van de twee opinies van de geleerden. Er is namelijk geen bewijs dat zoiets toestaat en het is een weg die naar afgoderij kan leiden. Er is slechts een bewijs voor de roeqyah, namelijk het reciteren over degene die getroffen is. Allah weet het beter.

Shaykh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

(Al-Moentaqaa min Fataawaa al-Fawzaan, 3/29-30)

* Wij adviseren iedereen die ziek is om een arts te raadplegen om vast te stellen of het gaat om een lichamelijke of psychische ziekte. Vele mensen denken dat ze ‘bezeten’ zijn, terwijl er vaak sprake is van een psychische ziekte. Mocht je behoefte hebben aan een psycholoog, dan adviseren wij altijd om een islamitische psycholoog te nemen, omdat die jou beter zal begrijpen.

Het is uiteraard enorm aangeraden om roeqyah over jezelf te doen. De kracht van de Koran mag niet worden onderschat. Ook is het aangeraden om veel smeekbeden te verrichten. Keer je als eerste altijd tot Allah. Hij is degene die jou beschermt en geneest. Allah weet het beter.