1. Zeg: ‘Bismillaah ( in de Naam van Allah ).’

2. Was je handen driemaal.

3. Spoel je mond, snuif water op in je neus en snuit dit vervolgens uit. Doe dit driemaal.

4. Was je gezicht driemaal.

5. Was je rechterarm driemaal tot aan je elleboog en daarna je linkerarm driemaal tot aan je elleboog.

6. Veeg over je hele hoofd en je oren.

7. Was je rechtervoet driemaal tot aan je enkels en daarna je linkervoet driemaal tot aan je enkels.

8. Als je niet in staat bent om water te gebruiken, veeg dan je gezicht en je handen met zand. Dit wordt tayammoem genoemd.

9. Het water, het zand, de plaats (van het gebed) en de kleding dienen rein te zijn.

(‘Sharh Arkaan al-Islaam wal Iemaan/Uitleg van de Pilaren van de Islam en het Geloof’ van Shaykh Zienoe)