1. De intentie. Dit is een vastberadenheid in het hart om de kleine rituele wassing te verrichten. De intentie mag niet worden uitgesproken, want dat is een innovatie.
(Al-Boekhaarie, 1; Moeslim, 1907)

2. Het zeggen van ‘Bismillaah’, oftewel: ‘In de Naam van Allah’, voordat je de kleine rituele wassing verricht.
(Sahieh Soenan Abie Daawoed, 92; Irwaa- al-Ghaliel, 81)

3. Het eenmaal spoelen van de mond, opsnuiven van water in de neus en het uitsnuiten ervan.
(Sahieh Soenan Abie Daawoed, 131; al-Boekhaarie, 161; Moeslim, 237)

4. Het eenmaal wassen van het gezicht. De grenzen van het gezicht zijn de haargrens van het hoofdhaar van boven, de kin van beneden en de oren van rechts en van links.
(Soerat al-Maa-idah 5:6 & Tafsier Ibn Kathier)

5. Het reinigen van de baard.
(Sahieh Soenan Abie Daawoed, 132)

6. Het eenmaal wassen van de armen tot aan de ellebogen.
(Soerat al-Maa-idah 5:6)

7. Het eenmaal vegen over het hoofd.
(Soerat al-Maa-idah 5:6)

8. Het eenmaal vegen over de oren.
(Silsilat al-Ahaadieth as-Sahiehah, 36)

9. Het eenmaal wassen van de voeten tot aan de enkels.
(Soerat al-Maa-idah 5:6)

10. Het reinigen tussen de vingers en tenen.
(Silsilat al-Ahaadieth as-Sahiehah, 1306)

11. Het opeenvolgend verrichten van de handelingen van de kleine rituele wassing zonder dat je dit onderbreekt.
(Moeslim, 243)

12. Het beginnen met de rechtse lichaamsdelen.
(Sahieh Soenan Abie Daawoed, 3488)

13. Het wrijven over de lichaamsdelen voor degene die erg behaard is, zodat het water de huid bereikt.
(Al-Mawsoe’ah al-Fiqhiyyah, 1/100)

(Al-Mawsoe’ah al-Fiqhiyyah al-Moeyassarah (Vereenvoudigde Fiqh Encyclopedie) van Shaykh Hoesayn al-‘Awaayshah (bekende student van Imam al-Albaanie), 1/94-100)