Het is toegestaan om tijdens de kleine rituele wassing over de sokken te vegen in plaats van de voeten te wassen. Aan het vegen over de sokken zijn enkele regels gebonden:

1. De voorwaarde voor het vegen over de sokken is dat men deze heeft aangetrokken terwijl men in een staat van reinheid verkeerde.  (Sahieh al-Boekhaarie, 206; Sahieh Moeslim, 274)

2. Men dient over de bovenkant van de sokken te vegen. (Sahieh Soenan Abie Daawoed, 146)

Tevens is het toegestaan om over elk gedeelte van de voet te vegen, behalve de onderkant.

3. De geldigheidsduur voor het vegen over de sokken is drie dagen en drie nachten voor de reiziger en een dag en een nacht voor de niet-reiziger. (Sahieh Moeslim, 276)

Deze tijd gaat in vanaf de eerste keer dat men over de sokken veegt. (Tamaam an-Noesh fie Ahkaam al-Mash, 89)

4. Het uittrekken van de sokken maakt de kleine rituele wassing niet ongeldig.  (Tamaam an-Noesh fie Ahkaam al-Mash, 86)

5. Als de geldigheidsduur van het vegen over de sokken verstrijkt, maakt dit de kleine rituele wassing niet ongeldig.  (Tamaam an-Noesh fie Ahkaam al-Mash, 92)

6. Wanneer men in een grote staat van onreinheid raakt (als gevolg van een zaadlozing of geslachtsgemeenschap), dient men de sokken uit te trekken.  (Sahieh Moeslim, 276)

Wanneer men een lichaamsdeel in het gips of verband heeft en dit niet kan verwijderen, dan mag men tijdens de kleine rituele wassing niet over dit gips of verband vegen. In plaats daarvan vervalt het wassen van dit lichaamsdeel.  (Al-Moehallaa, 2/103)

(Al-Mawsoe’ah al-Fiqhiyyah al-Moeyassarah (Vereenvoudigde Fiqh Encyclopedie) van Shaykh Hoesayn al-‘Awaayshah (bekende student van Imam al-Albaanie), 1/155-172)