Vraag:

Wij horen deze dagen van mensen die met behulp van de Koran zieken behandelen die lijden aan bezetenheid, het boze oog en andere dingen. Sommige mensen hebben een gunstig resultaat bij hen. Is dit werk van deze mensen verboden of toegestaan? Is degene die naar hen gaat zondig? Wat zijn volgens u de voorwaarden waaraan degenen die mensen behandelen door middel van de Koran moeten voldoen? Is het van de Voorgangers overgeleverd dat zij degenen die betoverd zijn, degenen die bezeten zijn en anderen behandelden door middel van de Koran?

Antwoord:

Er schuilt geen kwaad in het behandelen van degenen die getroffen zijn door bezetenheid, het boze oog en tovenarij, door middel van de Koran. Dit wordt roeqyah genoemd. Dit houdt in dat de reciteur over de zieke reciteert en tegelijkertijd lichtelijk spuugt. Roeqyah door middel van de Koran en de wettige smeekbeden is toegestaan. Datgene wat echter verboden is, is de roeqyah van afgoderij: de roeqyah die het aanroepen van een ander dan Allah, het zoeken van hulp bij de djinns (geesten) en duivels of het zoeken van hulp bij onbekende namen bevat – zoals de kwakzalvers doen.

Wat betreft de roeqyah door middel van de Koran en de overgeleverde smeekbeden, dit is toegestaan. Zonder twijfel heeft Allah de Koran een geneesmiddel gemaakt voor de lichamelijke en de geestelijke ziekten. Dit hoort echter gebonden te worden aan de voorwaarde dat zowel degene die reciteert als degene over wie gereciteerd wordt een zuivere intentie hebben, dat beiden overtuigd zijn dat de genezing afkomstig is van Allah en dat de roeqyah door middel van de Woorden van Allah één van de nuttige middelen is.

Er schuilt geen kwaad in het bezoeken van degenen die behandelen met de toegestane roeqyah door middel van de Koran wanneer zij bekend staan om hun oprechtheid en hun zuivere geloofsovertuiging en het bekend is dat zij geen roeqyah van afgoderij verrichten en geen hulp zoeken bij de djinns en de duivels.

De roeqyah door middel van de Koran behoort tot de wijze van de Profeet ﷺ  en de handelingen van de Voorgangers. Zij behandelden hiermee degenen die getroffen waren door het boze oog, bezetenheid, tovenarij en de rest van de ziekten. Zij waren er echter van overtuigd dat dit één van de nuttige en toegestane middelen is en dat alleen Allah de Genezer is.

Maar het is noodzakelijk om jullie erop te wijzen dat sommige kwakzalvers en tovenaars wat van de Koran of smeekbeden kunnen reciteren, terwijl zij dit vermengen met afgoderij en het zoeken van hulp bij de djinns en de duivels. Sommige onwetende mensen horen hen en denken dat zij behandelen door middel van de Koran. Dit is een misleiding waarop moet worden gewezen en waarvoor moet worden gewaarschuwd.

Shaykh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

(Al-Moentaqaa min Fataawaa al-Fawzaan, 1/54-56)

* Wij adviseren iedereen die ziek is om een arts te raadplegen om vast te stellen of het gaat om een lichamelijke of psychische ziekte. Vele mensen denken dat ze ‘bezeten’ zijn, terwijl er vaak sprake is van een psychische ziekte. Mocht je behoefte hebben aan een psycholoog, dan adviseren wij altijd om een islamitische psycholoog te nemen, omdat die jou beter zal begrijpen.

Het is uiteraard enorm aangeraden om roeqyah over jezelf te doen. De kracht van de Koran mag niet worden onderschat. Ook is het aangeraden om veel smeekbeden te verrichten. Keer je als eerste altijd tot Allah. Hij is degene die jou beschermt en geneest. Allah weet het beter.