De Islam

Het fundament van het islamitische geloof is het geloof in de Eenheid van Allah, de Almachtige God. Dit betekent het geloven dat er maar één Schepper en Onderhouder is van alles in het universum en dat niets het recht heeft om aanbeden te worden behalve Hij.

Oprecht geloven in de Eenheid van Allah betekent veel meer dan alleen geloven in ‘Eén God’ – in tegenstelling tot twee, drie of vier. Er zijn sommige religies die beweren dat zij geloven in ‘Eén God’ en geloven dat er uiteindelijk maar één Schepper en Onderhouder van het Universum is. De Islam daarentegen vereist dit niet alleen, maar verwerpt tevens woorden zoals ‘Heer’ en ‘Redder’ voor wie dan ook naast Allah. De Islam verwerpt ook het gebruik van iedere bemiddelaar tussen God en mens en vereist dat men Hem direct benadert en alle aanbidding voor Hem voorbehoudt.

De Schepper

Moslims geloven dat de Almachtige God Mededogend, Liefdevol en Genadevol is. De essentie van onwaarheid is de bewering dat de Almachtige God niet direct aan Zijn schepselen kan geven en hen niet direct kan vergeven. Door de nadruk te zwaar te leggen op de last van de zonde en te beweren dat Allah je niet direct kan vergeven, proberen valse religies mensen te laten wanhopen aan Zijn Genade. Zodra zij overtuigd zijn dat zij Allah niet direct kunnen benaderen, kunnen mensen misleid worden tot zich te keren tot valse goden voor hulp. Deze ‘valse goden’ kunnen verschillende vormen aannemen, zoals heiligen, Engelen, of iemand van wie geloofd wordt dat hij de ‘Zoon van God’ is, of de ‘Incarnatie van God’. In bijna alle gevallen van mensen die aanbidden, door bidden tot of hulp zoeken van een valse god, beschouwen het niet een ‘god’ te zijn, noch noemen ze het zo. Ze beweren te geloven in Eén Oppergod, maar ze beweren dat ze alleen bidden tot anderen en anderen aanbidden naast Hem om dichter tot Hem te komen.
In de Islam is er een duidelijk onderscheid tussen de Schepper en het schepsel. Er is geen dubbelzinnigheid in goddelijkheid; iets dat geschapen is, verdient het niet aanbeden te worden en alleen de Schepper heeft het recht aanbeden te worden.

Universum

Sommige religies beweren valselijk dat de Almachtige God een onderdeel van Zijn schepping is geworden. Dit heeft de mensen ertoe geleid te geloven dat zij iets dat geschapen is kunnen aanbidden om hun Schepper te bereiken.

Allah

Moslims geloven dat Allah Uniek is en buiten het bevattingsvermogen; Hij heeft geen ‘zoon’, partners of deelgenoten. Volgens het moslimgeloof verwekt Allah niet, noch is Hij verwekt – niet woordelijk, zinnebeeldig, figuurlijk, lichamelijk of bovenzinnelijk. Hij is Absoluut Uniek en Eeuwig. Hij beheerst alles en is perfect in staat Zijn oneindige genade en vergiffenis te schenken aan wie Hij dan ook wil. Dit is waarom Hij de Almachtige en Meest Genadevolle wordt genoemd. Allah heeft het universum voor de mensen geschapen en Hij wil zodoende het beste voor alle mensen. Moslims zien alles in het universum als een teken van de schepping en de Goedgunstigheid van Allah.
Ook is het geloof in de Eenheid van Allah niet slechts een bovenzinnelijk concept. Het is een dynamisch geloof dat iemands opvatting over de mensheid, maatschappij en alle aspecten van het leven beïnvloedt.