1. Het zoeken van toevlucht bij Allah tegen het kwaad van de afgunstige.

2. Vrees voor Allah en het waken over Zijn geboden en verboden. De Profeet ﷺ zei: ‘Waak over (de voorschriften van) Allah, dan zal Hij over jou waken.’

(Sahieh Soenan at-Tirmidhie, 2516)

3. Het hebben van geduld met de afgunstige en het vergeven van hem. Men dient hem niet te bestrijden, noch dient men zich te beklagen over hem, noch dient men eraan te denken hem kwaad te doen.

4. Vertrouwen op Allah. Wie op Allah vertrouwt, Hij zal hem voldoende zijn.

5. Men dient de afgunstige niet te vrezen, noch dient men het hart te vullen met de gedachte aan hem. Dit behoort tot de meest profijtelijke geneesmiddelen.

6. Zich keren tot Allah, zuivere toewijding aan Hem en het zoeken van Zijn tevredenheid.

7. Het tonen van berouw voor de zonden. De zonden zorgen er namelijk voor dat de mens door zijn vijanden wordt overmeesterd: ‘Er treft jullie geen ramp, of het is vanwege hetgeen jullie handen hebben verricht. Maar Hij vergeeft veel.’ [Soerat ash-Shoeraa 42:30]

8. Het schenken van liefdadigheid en het tonen van weldadigheid naar vermogen. Dit heeft een verbazingwekkend effect in het weerhouden van het onheil, het boze oog en het kwaad van de afgunstige.

9. Het doven van het vuur van de afgunstige, de onrechtpleger en de boosdoener door goed voor hen te zijn. Hoe meer zij jou kwaad doen, onrecht aandoen en afgunstig zijn, des te meer jij goed voor hen en oprecht tegen hen dient te zijn en mededogen met hen dient te hebben.

10. Het pure en zuivere monotheïsme en toewijding aan de Almachtige, de Alwijze, Degene zonder Wiens toestemming niets in staat is om enig nut of enige schade te brengen. Dit omvat alle bovengenoemde zaken en al deze zaken draaien hierom. Het zuivere islamitische monotheïsme is namelijk het meest geweldige fort van Allah. Wie dit binnentreedt, behoort tot degenen die veilig zijn.

Dit zijn tien oorzaken voor het tegenhouden van het kwaad van de afgunstige, de bezitter van een boos oog en de tovenaar.

(Badaa-i’ al-Fawaa-id van Imam Ibn al-Qayyim, 2/238-245)

* Wij adviseren iedereen die ziek is om een arts te raadplegen om vast te stellen of het gaat om een lichamelijke of psychische ziekte. Vele mensen denken dat ze ‘bezeten’ zijn, terwijl er vaak sprake is van een psychische ziekte. Mocht je behoefte hebben aan een psycholoog, dan adviseren wij altijd om een islamitische psycholoog te nemen, omdat die jou beter zal begrijpen.

Het is uiteraard enorm aangeraden om roeqyah over jezelf te doen. De kracht van de Koran mag niet worden onderschat. Ook is het aangeraden om veel smeekbeden te verrichten. Keer je als eerste altijd tot Allah. Hij is degene die jou beschermt en geneest. Allah weet het beter.