De Schepper

We weten dat Allah ons profeten en boodschappers heeft gestuurd om ons het rechte pad te laten zien.

Onze liefhebbende Schepper heeft ons ook boeken gestuurd voor onze leiding. Hij heeft deze boeken naar Zijn boodschappers gestuurd.

Deze boeken worden ook wel de boeken van Allah genoemd (koetoeboellaah in het Arabisch).

Hoe heeft Allah de boeken voor leiding gestuurd naar Zijn boodschappers?

Allah heeft de boeken gestuurd via de engel Djibriel (Gabriël). De boeken voor leiding verzonden door Allah worden ook wel de boeken van de openbaring genoemd. Openbaring word wahy genoemd in het Arabisch.

Het boek dat als laatste werd geopenbaard aan de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) wordt de Koran genoemd.

De Koran

De Koran vertelt ons ook de namen van de boeken die eerder zijn geopenbaard door Allah aan Boodschappers vóór Mohammed (vrede zij met hem).

Het boek geopenbaard aan de profeet Ibraahiem (Abraham, vrede zij met hem) wordt Soehoef Ibraahiem (Geschrift van Ibraahiem) genoemd.

Het boek geopenbaard aan de profeet Moesa (Mozes, vrede zij met hem) wordt de Tawraah (Thora) genoemd.

Het boek geopenbaard aan de profeet Daawoed (David, vrede zij met hem) wordt de Zaboer (Psalmen) genoemd.

Het boek geopenbaard aan de profeet ‘Iesa (Jezus, vrede zij met hem) wordt de Indjiel (Evangelie) genoemd.

De boeken die geopenbaard waren aan de profeten vóór Mohammed (vrede zij met hem) werden of kwijtgeraakt of zelf veranderd door de mensen.

Het geschrift van Ibraahiem is nooit meer teruggevonden. De Zaboer, De Tawraah en de Indjiel zijn veranderd door de mensen. Zij hebben hun eigen woorden toegevoegd aan die van Allah. Daarom kunnen we deze boeken niet vinden zoals ze aan ons zijn geopenbaard.

De Koran is het complete boek van leiding van Allah. Het is hier bij ons vandaag de dag, zonder dat er maar iets aan veranderd is, niks dat er aan is toegevoegd of van weggehaald.

Het is het laatste boek van Allah als leiding voor de mens.

Als we gelukkig willen zijn in deze wereld en het leven in het paradijs moeten we de richtlijnen volgen zoals ze staan in de Koran.