William Montgomery Watt

De Schotse historicus en oriëntalist

Geen verrader of ontuchtpleger

‘In zijn tijd en generatie was Mohammed een sociale hervormer en zelfs een hervormer op het gebied van moraal. Hij creëerde een nieuw systeem van sociale veiligheid en een nieuwe familiestructuur, welke beide een grote verbetering waren van datgene wat daarvoor was. Op deze manier paste hij alles dat het beste was in de moraliteit van de nomade aan voor gevestigde gemeenschappen en vestigde een religieus en sociaal geraamte voor het leven van één zesde van het menselijke ras van vandaag de dag. Dat is niet het werk van een verrader of een ontuchtpleger.’

(Muhammad at Medina, 1956, Oxford At The Clarendon Press, blz. 332)

Geen bedrieger

‘Zijn bereidheid om vervolgd te worden voor zijn geloof. Het hoge morele karakter van de mannen die in hem geloofden en naar hem opkeken als een leider. De geweldigheid van zijn ultieme prestatie. Dit alles bewijst zijn fundamentele rechtschapenheid. Te veronderstellen dat Mohammed een bedrieger is, wekt meer problemen dan dat het oplost. Geen van de grootse figuren uit de geschiedenis wordt bovendien zo slecht gewaardeerd in het Westen als Mohammed.’

(Mohammad at Mecca, Oxford, 1953, blz. 52)

Eén van de meest grootsen van de zonen van Adam

‘Hoe meer men nadenkt over de geschiedenis van Mohammed en van de vroege Islam, des te meer men verbaasd zal zijn over de uitgestrektheid van zijn prestatie. De omstandigheden gaven hem een gelegenheid die aan weinig mensen werd gegeven, maar de man was volledig in overeenstemming met het uur. Was het niet voor zijn giften als ziener, staatsman en administrator en bovendien zijn vertrouwen in God en zijn vaste geloof dat God hem had gezonden, zou een opmerkelijk hoofdstuk uit de geschiedenis van de mensheid ongeschreven blijven. Het is mijn hoop dat deze studie van zijn leven zal bijdragen aan een nieuwe achting en waarding van één van de meest grootsen van de zonen van Adam.’

(Muhammad at Medina, blz. 334-335)