1. Je gehoorzaamt Allah en Zijn Boodschapper ﷺ.

2. Je geeft voorrang aan datgene waar Allah en Zijn Boodschapper ﷺ van houden boven datgene waar je zelf van houdt.

3. De beloning zal vele malen voor je worden vermenigvuldigd.

Allah zei:  ‘Het voorbeeld van degenen die hun bezittingen uitgeven op de weg van Allah is als het voorbeeld van een graankorrel die zeven aren voortbrengt. In elke aar zijn honderd graankorrels. Allah vermenigvuldigt voor wie Hij wil. Allah is Alomvattend, Alwetend.’  [Soerat al-Baqarah 2:261]

4. Het is een bewijs en een teken voor het geloof.

De Profeet ﷺ zei:  ‘Liefdadigheid is een bewijs.’

(Overgeleverd door Moeslim)

5. Je wordt gezuiverd van de zonden en van slechte karaktereigenschappen.

Allah zei:  ‘Neem een liefdadigheid van hun bezittingen waarmee jij hen reinigt en zuivert. ’  [Soerat at-Tawbah 9:103]

6. Je bezit zal toenemen, gezegend worden en beschermd worden tegen elk kwaad.

De Profeet ﷺ zei:  ‘Het bezit vermindert niet door het geven van liefdadigheid.’

(Overgeleverd door Moeslim)

Allah zei:  ‘Wat jullie ook uitgeven, Hij zal dit vergoeden. Hij is de Beste der voorzieners.’  [Soerat Saba- 34:39]

7. Op de Dag der Opstanding zul je in de schaduw van je liefdadigheid staan, zoals vermeld is in de overlevering over de zeven soorten mensen die door Allah zullen worden beschaduwd op de Dag dat er geen schaduw is dan Zijn schaduw.

De Profeet ﷺ zei:  ‘Een persoon die liefdadigheid geeft en deze verbergt, zodat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand heeft uitgegeven.’

(Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim)

8. Je zult in aanmerking komen voor de Barmhartigheid van Allah.

Allah zei:  ‘Mijn Barmhartigheid omvat alle zaken. Ik zal deze opschrijven voor degenen die godsbesef hebben en zakat geven.’  [Soerat al-A’raaf 7:156]

Bron: ‘Sharh Arkaan al-Islaam wal Iemaan/Uitleg van de Pilaren van de Islam en het Geloof’ van Shaykh Zienoe