Regels en manieren van het toiletbezoek

1. Doe je behoefte niet in het zicht van de mensen.
(Silsilat al-Ahaadieth as-Sahiehah, 1159)

2. Doe je behoefte niet in stilstaand water.
(Sahieh al-Boekhaarie, 239; Sahieh Moeslim, 281)

3. Doe je behoefte niet op de plaats waar je je wast.
(Sahieh Abie Daawoed, 22)

4. Het is toegestaan om te urineren in een fles tijdens ziekte, extreme kou, enz.
(Sahieh Soenan an-Nasaa-ie, 32)

5. Zeg de volgende smeekbede voordat je het toilet binnengaat:

باسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث

‘Bismillaah. Allaahoemma innie a’oedhoe bika minal khoeboethi (of: khoebthi) wal khabaa-ith.’

De vertaling hiervan is als volgt:

‘In de Naam van Allah. O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen de mannelijke en de vrouwelijke duivels.’
(Sahieh al-Boekhaarie, 142; Sahieh Moeslim, 375; Irwaa- al-Ghaliel, 50)

6. Tijdens het doen van je behoefte mag je je niet naar de gebedsrichting (qiblah) richten, noch je rug ernaar toekeren. Dit geldt zowel binnenshuis als buitenshuis.

(Sahieh al-Boekhaarie, 144; Sahieh Moeslim, 262)

7. Pas ervoor op dat er geen urine op je lichaam of je kleding terechtkomt.
(Sahieh al-Boekhaarie, 216; Sahieh Moeslim, 262)

8. Na het doen van je behoefte mag je je niet reinigen met je rechterhand.
(Sahieh al-Boekhaarie, 153; Sahieh Moeslim, 262-267)

9. Het beste is om je privé delen te reinigen met water na het doen van je behoefte.
(Sahieh al-Boekhaarie, 150; Sahieh Moeslim, 271)

Toiletpapier is uiteraard ook toegestaan.

10. Tijdens het doen van je behoefte mag je de vredegroet niet beantwoorden.
(Sahieh Moeslim, 370; Silsilat al-Ahaadieth as-Sahiehah, 834)

11. Zeg de volgende smeekbede na het verlaten van het toilet:

غفرانك

‘Ghoefraanak.’

De vertaling hiervan:

‘(Ik vraag U om) Uw Vergeving (o Allah).’
(Sahieh Soenan Abie Daawoed, 244)

12. Nadat je je hebt gereinigd na het doen van je behoefte moet je je handen wassen met zeep. Vroeger wreven ze hun handen over de grond en het zand.
(Sahieh Soenan Abie Daawoed, 35)

13. Het is alleen toegestaan om staand te urineren wanneer je er absoluut zeker van bent dat er geen druppels of spatten urine op je lichaam of je kleding terechtkomen.
(Sahieh al-Boekhaarie, 226; Sahieh Moeslim, 273)

(Al-Mawsoe’ah al-Fiqhiyyah al-Moeyassarah (Vereenvoudigde Fiqh Encyclopedie) van Shaykh Hoesayn al-‘Awaayshah (bekende student van Imam al-Albaanie), 1/76-88)