Kniel dan neer!

In de maand Ramadan van het vijfde jaar van het profeetschap vertrok de Profeet ﷺ naar de Gewijde Moskee, waar een grote groep van de leiders van Qoeraysh zat. De Profeet ﷺ ging tegenover hen staan en hij begon onverwachts hoofdstuk an-Nadjm te reciteren. Toen de Profeet ﷺ hen verraste met de recitatie van dit hoofdstuk en hun oren overrompeld werden door deze geweldige en adembenemende Goddelijke Woorden hielden zij op met datgene waar zij mee bezig waren. Ieder van hen bleef aandachtig luisteren en vergat alles en iedereen om zich heen. De Profeet ﷺ bleef reciteren, totdat hij aan het eind van het hoofdstuk geweldige waarschuwingen vermeldde die de harten doen sidderen. Vervolgens reciteerde hij:

فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا

‘Kniel dan neer voor Allah en aanbid!’

[Koran (Soerat an-Nadjm) 53:62]

Toen knielde de Profeet ﷺ neer, waarna elk van de aanwezigen ook neerknielde. De pracht van de waarheid had de koppigheid in de harten van de hoogmoedigen en de spotters overweldigd, waardoor zij geen andere keuze hadden dan neer te knielen voor Allah.

(Ar-Rahieq al-Makhtoem (de Verzegelde Nectar) van Shaykh Safiyy ar-Rahmaan al-Moebaarakfoerie)