De boodschap van de Koran is niets nieuws

De Koran is de laatste openbaring van de Wil van Allah (de Almachtige God) aan de hele mensheid, die door de Engel Gabriël in het Arabisch werd overgebracht aan de Profeet Mohammed ﷺ  in klanken, woorden en betekenissen ervan.

De Koran werd doorgegeven aan de Metgezellen van de Profeet ﷺ , die deze openbaring woord voor woord memoriseerden en welke openbaar en constant door hen werd gereciteerd en door hun opvolgers tot op de dag van vandaag. In het kort is de Koran het ultieme Boek van leiding van de Almachtige God. De Koran wordt nog steeds gememoriseerd en onderwezen door miljoenen mensen.

De taal van de Koran, het Arabisch, is nog steeds een levende taal voor miljoenen mensen. Dus in tegenstelling tot de boeken van de andere religies wordt de Koran nog steeds in de oorspronkelijke taal gelezen door miljoenen mensen. De Koran is een levend wonder in de Arabische taal en staat bekend om de niet te imiteren stijl, vorm en spirituele impact ervan.

De laatste openbaring van Allah aan de mensheid, de Koran, werd tijdens een periode van 23 jaar aan de Profeet Mohammed ﷺ  geopenbaard. De Koran, in tegenstelling tot vele andere religieuze boeken, is door degenen die erin geloven altijd gezien als het Woord van God. D.w.z. het was niet iets opgelegd door een religieuze raad, vele jaren nadat het werd opgeschreven. Tevens werd de Koran tijdens het leven van de Profeet Mohammed ﷺ  zowel aan de moslims als de niet-moslims publiekelijk gereciteerd.

De hele Koran was ook neergeschreven tijdens het leven van de Profeet ﷺ , en vele Metgezellen van de Profeet ﷺ  memoriseerden de hele Koran woordelijk zoals die werd geopenbaard. In tegenstelling tot andere boeken stond de Koran dus altijd ter beschikking van de gewone gelovigen, werd altijd onderwezen als het Woord van God en dankzij wijdverspreide memorisatie werd het perfect bewaard.

Wat betreft de leerstellingen van de Koran: het is een universeel boek en richt zich tot de hele mensheid en niet tot een specifieke stam of ‘uitverkoren volk’. De boodschap die de Koran brengt, is niets nieuws, maar dezelfde boodschap als die van alle Profeten: onderwerp je aan Allah, de Almachtige God, en aanbid Hem alleen.

Zodoende richt de openbaring van Allah zich op het onderwijzen van het belang van het geloven in de Eenheid van God aan de mensen en het inrichten van hun levens rond de leiding die Hij heeft gestuurd. Daarnaast bevat de Koran de verhalen van vroegere Profeten, zoals Abraham, Noach, Mozes en Jezus ﷺ ; en bovendien vele geboden en verboden van Allah.

In de moderne tijden waarin zoveel mensen zijn gevangen in twijfel, spirituele wanhoop en ‘politieke correctheid’, bieden de Koranische leerstellingen oplossingen aan de leegheid van onze levens en de beroering die de wereld tegenwoordig in zijn grip heeft.