Roger Du Pasquier

De Zwitserse journalist en auteur

Waarom liegen zij over de Profeet Mohammed ﷺ?

‘Over het algemeen moet men het helaas eens zijn met een oriëntalist als Montgomery Watt, wanneer hij schrijft dat: ‘van alle grootse mensen van de wereld niemand zoveel lasteraars heeft gehad als Mohammed’. Na een langdurig onderzoek naar het leven en het werk van de Profeet zegt de Britse Arabist dat ‘het moeilijk te begrijpen is waarom dit het geval is’ en hij vindt de enige aannemelijke verklaring in het feit dat het christendom de Islam eeuwenlang behandelde als zijn ergste vijand. Hoewel Europeanen vandaag in een enigszins objectiever licht naar de Islam en zijn stichter kijken, ‘bestaan er nog steeds vele oude vooroordelen’.’

(Unveiling Islam, blz. 47)