Alexander Russel Webb

De Amerikaanse auteur

Meest hardnekkig en verkeerd afgebeeld persoon

‘Er is geen persoon in de hele geschiedenis die zo hardnekkig en enorm verkeerd is afgebeeld en begrepen door christenen, dan Mohammed. Er bestaat vandaag de dag geen enkel geprint werk in het Engels dat iets afbeeldt als een waar begrip van de persoon van de geïnspireerde Profeet van Arabië, noch van de aard van de leringen die hij onderwees. Het is voor de onderzoekers praktisch onmogelijk om enige betrouwbare informatie over het onderwerp in te winnen uit de Engelse literatuur, tenzij men enige kennis ervan vanuit andere bronnen heeft verkregen.’

(Islam in America, 19 April 1893, New York, N.Y.)