Patriarch Ghaytho

Behandeling van de moslim veroveraars

‘De Arabieren, die de Heer de macht over de wereld heeft gegeven, behandelen ons zoals u weet. Zij zijn geen vijanden van het christendom. Inderdaad, zij prijzen onze gemeenschap. Zij behandelen onze priesters en heiligen met waardigheid. Zij bieden hulp aan onze kerken en kloosters.’

(Arthur Stanley Tritton, The People of the Covenant, blz. 158)