De meest recente en laatste Profeet die Allah (de Almachtige God) naar de mensheid stuurde, is de Profeet Mohammed ﷺ .  Mohammed ﷺ  legde de leerstellingen van de Islam uit en hij interpreteerde en beleefde ze.  De Profeet Mohammed ﷺ  is de geweldigste van alle Profeten om vele redenen, maar vooral omdat de resultaten van zijn missie meer mensen tot het pure geloof in Eén God hebben gebracht dan welke andere Profeet dan ook.

Zelfs al beweren andere religieuze gemeenschappen in Eén God te geloven, toen de tijd verstreek hebben zij hun geloof aangetast door hun Profeten en heiligen als tussenpersonen bij Allah te nemen.  Sommige religies geloven dat hun Profeten manifestaties van de Almachtige God zijn, ‘God Incarnatie’ of de ‘Zoon van God’. Al deze valse ideeën leidden ertoe dat het schepsel werd aanbeden in plaats van de Schepper, wat bijdroeg aan de afgoderij van het geloven dat de Almachtige God benaderd kan worden door bemiddelaars. Om tegen deze valsheden beschermd te zijn, heeft de Profeet Mohammed ﷺ  altijd benadrukt dat hij slechts een menselijk wezen was, met de taak van het verkondigen van de boodschap van Allah. Hij onderwees de mensen om naar hem te verwijzen als ‘de dienaar en Boodschapper van Allah’.

Voor de moslims is Mohammed ﷺ  het ultieme voorbeeld voor alle mensen. Hij was de voorbeeldige Profeet, staatsman, militaire leider, heerser, leraar, buurman, echtgenoot, vader en vriend.  In tegenstelling tot andere Boodschappers leefde de Profeet Mohammed ﷺ  in het volle licht van de geschiedenis. Moslims hoeven geen ‘geloof’ te hebben dat hij bestond en dat zijn leerstellingen bewaard zijn gebleven; zij weten het als een feit.

Zelfs toen zijn volgelingen slechts enkele tientallen telden, informeerde Allah Mohammed ﷺ  dat hij een genade zou zijn voor de hele mensheid. Omdat mensen de boodschappen van Allah hadden verstoord of waren vergeten, nam Hij het op Zich om de boodschap die aan Mohammed ﷺ  werd geopenbaard te beschermen. Dit is omdat Allah beloofde om na hem geen andere Boodschapper te sturen.

Omdat alle Boodschappers van Allah de Islam hebben gepredikt – d.w.z. onderwerping aan Zijn Wil en de aanbidding van Hem alleen – is Mohammed ﷺ  in feite de laatste Profeet van de Islam en niet de eerste.