Sir Thomas Arnold

De Engelse oriëntalist

Tolerantie van de islamitische regering

De Engelse oriëntalist Sir Thomas Arnold zei:

‘Wij hebben geen enkel bericht gehoord van pogingen om niet-moslim minderheden te dwingen de Islam te accepteren of van enige georganiseerde vervolgingen met als doel de christelijke religie uit te roeien. Als één van de kaliefen hiervoor had gekozen, dan zou hij het christendom makkelijk overmeesteren, op dezelfde wijze waarop Ferdinand en Isabella de Islam uit Spanje verbanden, Louis XIV het volgen van het protestantisme een strafbare misdaad maakte in Frankrijk of de joden 350 jaar lang uit Engeland werden verbannen. In die tijd waren de oosterse kerken volledig geïsoleerd van de rest van de christelijke wereld. Zij hadden geen aanhangers in de wereld, aangezien zij beschouwd werden als ketterse sekten van het christendom. Hun bestaan tot aan de dag van vandaag is het sterkste bewijs voor de tolerantie van de islamitische regering voor hen.’

(The Preaching of Islam van Thomas Arnold, blz. 98-99)

Rechtvaardige en gelijke behandeling van de christenen

‘De islamitische principes van tolerantie verboden deze handelingen die altijd gepaard gingen met enige onderdrukking. De moslims waren het tegenovergestelde van de anderen. Het lijkt erop dat zij hun uiterste best deden om al hun christelijke onderdanen rechtvaardig en gelijk te behandelen.’

(The Preaching of Islam van Thomas Arnold, blz. 87)