1. Allah zei: ‘De hadj naar het Huis (de Ka’bah in Mekka) is een plicht van de mensen tegenover Allah, voor wie daartoe in staat is. Maar wie ongelovig is, Allah heeft zeker geen behoefte aan de werelden.’ [Soerat Aal ‘Imraan 3:97]

2. De Profeet ﷺ zei: ‘Een ‘oemrah tot aan de volgende ‘oemrah is een boetedoening voor de zonden die daartussen plaatsvonden. Voor een geaccepteerde hadj is er geen andere beloning dan het Paradijs.’
(Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim)

3. De Profeet ﷺ zei: ‘Degene die de hadj verricht zonder slechte taal te spreken of zondig te zijn, die zal zondeloos terugkeren zoals de dag dat zijn moeder hem gebaard heeft.’
(Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim)

4. De Profeet ﷺ zei: ‘Neem van mij de rituelen van jullie hadj over.’
(Overgeleverd door Moeslim)

5. Beste moslim, haast je om de verplichting van de hadj te vervullen zodra je genoeg geld hebt voor de heen- en terugreis. Denk niet aan de kosten die na de hadj komen, zoals voor het kopen van cadeautjes voor familieleden, enzovoorts. Dit is namelijk geen geldig excuus bij Allah. Haast je dus naar de hadj voordat je ziek of arm wordt of komt te sterven terwijl je zondig bent. De hadj is namelijk een pilaar van de Islam.

6. Het geld voor de ‘oemrah en de hadj dient zuiver en veroorloofd (halaal) te zijn, anders zal Allah het niet van je accepteren.

7. Het is voor een vrouw niet toegestaan om voor de hadj te reizen zonder de aanwezigheid van een mahram (nauw familielid). De Profeet ﷺ zei: ‘De vrouw mag niet reizen zonder dat er een mahram met haar is.’
(Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim)

8. Maak het goed met de mensen met wie je ruzie hebt, los je schulden af en adviseer je gezin om geen geld te verspillen in het versieren van het huis e.d. bij je terugkomst. Allah zegt: ‘Eet en drink, maar verkwist niet.’ [Soerat al-A’raaf 7:31]

9. De hadj is een grootse samenkomst van de moslims waarin zij elkaar leren kennen, elkaar liefhebben en elkaar bijstaan en waarin zij zaken aanschouwen die voor hen van nut zijn in deze wereld en in het Hiernamaals.

10. Het is erg belangrijk dat je je moeilijkheden overwint door alleen Allah om hulp te vragen en alleen tot Hem te smeken. Allah zei: ‘Zeg: ‘Ik roep alleen mijn Heer aan en ik ken niemand als partner aan Hem toe.’ [Soerat al-Djinn 72:20]

11. Het verrichten van de ‘oemrah is op elk moment toegestaan, maar de beste tijd hiervoor is de maand Ramadan. De Profeet ﷺ zei: ‘Een ‘oemrah in de maand Ramadan is gelijk aan een hadj.’
(Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim)

12. Het gebed in de Gewijde Moskee (al-Masdjid al-Haraam) in Mekka is beter dan honderdduizend gebeden in andere moskeeën. De Profeet ﷺ zei: ‘Een gebed in deze moskee van mij is beter dan duizend gebeden in elke andere moskee, behalve de Gewijde Moskee.’
(Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim)

Ook zei de Profeet ﷺ: ‘Een gebed in de Gewijde Moskee is honderdmaal beter dan een gebed in deze moskee van mij.’
(Een authentieke overlevering, overgeleverd door Ahmed)

Duizend maal honderd is honderdduizend.

13. Je dient de haddj at-tamattoe’ te verrichten. Dat wil zeggen dat je eerst de ‘oemrah verricht en vervolgens uit de gewijde staat (ihraam) treedt. Daarna verricht je de hadj. De Profeet ﷺ zei namelijk: ‘O familieleden van Mohammed! Wie van jullie de hadj verricht, dient de talbiyah (de uitspraak van ‘Labbayk…’ waarmee men in de gewijde staat treedt) uit te spreken van een ‘oemrah voorafgaand aan de hadj.’
(Overgeleverd door Ibn Hibbaan en authentiek verklaard door al-Albaanie in Silsilat al-Ahaadieth as-Sahiehah)

Bron: ‘Sharh Arkaan al-Islaam wal Iemaan/Uitleg van de Pilaren van de Islam en het Geloof’ van Shaykh Zienoe