De voogd (waliyy) is één van de voorwaarden van het huwelijk. Het huwelijk zonder voogd is dus niet correct. Dat is volgens de uitspraak van de Profeet ﷺ : “Er is geen huwelijk zonder voogd.”

Overgeleverd door Aboe Daawoed (2085), at-Tirmidhie (1101) en Ibn Maadjah (1881). Al-Albaanie verklaarde hem authentiek.

Als een vrouw zichzelf uithuwelijkt, is haar huwelijk ongeldig, ongeacht of zij de huwelijksovereenkomst zelf onderneemt of iemand anders hiervoor aanstelt.

De voogd is volwassen, verstandig en wijs en is van vaderskant; zoals de vader, de opa van vaderskant, de zoon, de zoon van de zoon, etc. en de broer, de halfbroer van vaderskant, de oom van vaderskant, de halfoom van vaderskant en hun kinderen, beginnend bij de meest naaste verwanten en zo steeds verder.

De voogdij geldt niet voor de broers van moederskant en ook niet voor hun zonen, of de vader van de moeder of haar broers, want zij zijn niet van vaderskant.

Aangezien er in het huwelijk persé een voogd moet zijn, is het voor de voogd verplicht om de meest geschikte persoon te kiezen als meerdere personen een aanzoek doen. Als maar één persoon een aanzoek doet, hij geschikt is voor haar en zij tevreden is met hem, is het voor de voogd verplicht haar aan hem te huwen.

Hier blijven we even stilstaan om te zien wat voor een grote verantwoordelijkheid de voogd draagt met betrekking tot degene die Allah onder zijn hoede heeft geplaatst. Zij is namelijk een toevertrouwde zaak bij hem welke hij verplicht is te onderhouden en in de daarvoor bestemde plaats te zetten. Het is voor hem niet toegestaan hier misbruik van te maken voor persoonlijke doeleinden of het meisje te huwen aan een ongeschikte persoon, hopend op een grote bruidsschat.

Want dat behoort tot verraad en Allah – Verheven is Hij – zegt: ‘O jullie die geloven, pleeg geen verraad tegenover Allah en de Boodschapper en pleeg geen verraad in datgene wat jullie is toevertrouwd, terwijl jullie het weten.’ [Soerat al-Anfaal 8:27]

En Allah – Verheven is Hij – zegt: ‘Zeker, Allah houdt van geen enkele ongelovige verrader.’ [Soerat al-Haddj 22:38]

De Profeet ﷺ  zei: “Ieder van jullie is een herder en ieder van jullie is verantwoordelijk voor zijn kudde.”

Overgeleverd door al-Boekhaarie (5188) en Moeslim (1829).

Je ziet sommige mensen wier dochter een aanzoek wordt gedaan door een geschikte persoon, waarna hij deze weigert en daarna een ander weigert en nog een ander. Bij zo iemand vervalt zijn voogdij en iemand anders van de voogden dient haar uit te huwen, beginnend bij de meest naaste bloedverwanten en zo steeds verder.

Bron: az-Zawaadj (het Huwelijk) van Imam Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien