Wanneer de Profeet ﷺ  op reis ging en zich op zijn kameel had gevestigd, verklaarde hij driemaal de Grootheid van Allah (door ‘Allaahoe akbar/Allah is de Grootste’ te zeggen). Daarna zei hij:

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ

Uitspraak:

‘Soebhaanal ladhie sakkhara lanaa haadhaa wa maa koennaa lahoe moeqrinien, wa innaa ilaa rabbinaa la moenqaliboen. Allaahoemma innaa nas-aloeka fie safarinaa haadhal birra wat taqwaa wa minal ‘amali maa tardaa. Allaahoemma hawwin ‘alaynaa safaranaa haadhaa watwi ‘annaa boe’dah. Allaahoemma antas saahiboe fis safar, wal khaliefatoe fil ahl. Allaahoemma innie a’oedhoe bika min wa’thaa-is safar, wa ka-aabatil mandhar, wa soe-il moenqalabi fil maali wal ahl.’

Betekenis:

‘Verheerlijkt is Degene Die dit in onze dienst heeft gesteld en wij zouden dit niet kunnen beheersen. Wij zullen zeker naar onze Heer terugkeren. O Allah! Wij vragen U in deze reis om deugdzaamheid, godvrezendheid en daden die U tevredenstellen. O Allah! Vergemakkelijk deze reis voor ons en verkort de afstand ervan voor ons. O Allah! U bent de Metgezel in de reis en de Plaatsvervanger in onze familie. O Allah! Ik zoek bescherming bij U tegen de moeilijkheden van de reis, een verdrietige aanblik en een kwade terugkeer naar het bezit en de familie.’

Wanneer hij terugkeerde, zei hij hetzelfde en hij voegde daar het volgende aan toe:

آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

Uitspraak:

‘Aayiboen, taa-iboen, ‘aabidoen, li rabbinaa haamidoen.’

Betekenis:

‘Wij keren terug, wij tonen berouw, wij aanbidden en wij prijzen alleen onze Heer.’

(Sahieh Moeslim, 1342)

Team Sakeenah.info