Mijn dierbare zuster! Wees gewaarschuwd voor de verboden relaties welke ‘liefde’ worden genoemd, maar waarachter de grootste verdorvenheid schuilgaat. Wees gewaarschuwd voor het omgaan met jongemannen – wolven in schaapskleren – die jou het mooiste wat je bezit af willen nemen onder het mom van ‘liefde’.

En wees gewaarschuwd – moge Allah jou genadig zijn – voor de volgende zaken:

1. Gekleed gaan in onthullende kleding:

Pas op dat je in de val trapt en laat je niet misleiden door de schoonheid die Allah jou heeft geschonken. Uiteindelijk zal dit namelijk een onrein lijk worden in een duister graf, waarin de wormen je zelfs jouw doodskleed niet gunnen en dit van jou af zullen nemen. Denk aan de woorden van de Profeet ﷺ: ‘…En geklede maar naakte vrouwen, afgedwaald van het goede en oproepend naar het slechte. Hun hoofden zijn als scheve kamelenbulten. Zij zullen het Paradijs niet binnengaan noch zullen zij de geur hiervan ruiken, terwijl deze geur van zo en zo een afstand geroken kan worden.’ (Moesnad Ahmed, 7083)

Weet dat de vrouw op dit moment als goedkope handelswaar is. Het bewijs hiervoor: kijk naar de televisiereclames. Je ziet geen schoen-, fitness- of badkamerreclame zonder dat er een halfnaakte vrouw vertoond wordt!

Waar zijn degenen die de vrijheid van de vrouw eisen? Dit komt omdat zij niet de vrijheid van de vrouw willen – uit medeleven met de vrouw, maar zij willen de vrijheid om te kunnen genieten van de vrouw. Het bewijs dat de vrouw geen waarde heeft voor deze mensen is de uitspraak van een grote vrijmetselaar: ‘Een glas (alcohol) en een zangeres richten in de Mohammedaanse gemeenschap meer aan dan 1000 tanks. Laat hen dus omkomen in de liefde voor hun begeerten.’

Zie je niet hoe degene die de vrijheid van de vrouw eist, haar als handelswaar gebruikt? Zijn situatie drukt het volgende uit: ‘Laat mijn glimlach jullie niet misleiden. Want mijn woorden zijn lachwekkend, maar mijn daden zijn afschrikwekkend!’

2. De mobiele telefoon:

Hoe vaak is de eer van jonge meiden aangetast en is hun leven verwoest – sommigen hebben zelfs zelfmoord gepleegd! – vanwege het gebruiken van de mobiele telefoon op een slechte manier?!

Luister naar dit verhaal, mijn zuster, want je kan hier lering uit trekken: Een jonge vrouw leerde een jongeman kennen via de mobiele telefoon, waarna zij een relatie aangingen. Dit ging zo verder, totdat datgene plaatsvond wat hij ‘liefde’ noemde, waarna de ‘wolf’ haar vroeg om samen met hem naar buiten te gaan. Zij wilde eigenlijk helemaal niet, maar zij ging toch mee. Toen zij de auto instapte, begon hij hasj te roken. Het volgende wat ze zich kon herinneren, was dat zij wakker werd voor de deur van haar huis. De ‘wolf’ had haar haar maagdelijkheid afgenomen en ze was zwanger van een buitenechtelijk kind. Er gingen maar een paar dagen voorbij voordat ze zelfmoord pleegde, vluchtend voor de schande… Hij was niets anders dan een wolf die een schaap aanviel en toen hij had wat hij wilde hebben, ging hij weg en liet haar achter.

3. Alleen zijn met iemand van het andere geslacht:

Pas op voor het alleen zijn met iemand van het andere geslacht, want dit is het begin van alle rampen. De Profeet ﷺ zei namelijk: ‘Geen enkele man is alleen met een vrouw, zonder dat de Satan als derde aanwezig is.’ (Sahieh Soenan at-Tirmidhie, 1187)

Als de Satan aanwezig is, kun je elke ramp verwachten. Hoeveel jonge vrouwen zijn uitgelachen door deze ‘wolven’, waarna er zaken gebeurden waarvan het einde niet prijzenswaardig is? En dit alles in naam van ‘de liefde’.

Een ander voorbeeld is een jonge vrouw die met haar vriend op stap ging, waarna zij alleen met hem was. Hij misleidde haar met zijn zoete woorden door te zeggen dat dit prettig en leuk is, waarna hij met haar naar een afgelegen plek ging. Zij smeekte hem om haar terug te brengen, maar hij weigerde en toen…

4. Verkeerde vrienden:

Vanwege de uitspraak van de Profeet ﷺ: ‘Een persoon bevindt zich op de weg van zijn vriend. Laat ieder van jullie daarom goed kijken wie hij als vriend neemt.’ (Silsilat al-Ahaadieth as-Sahiehah, 927)

Mijn dierbare zuster, heb je deze verhalen gehoord?

Weet dat het begin van de gesprekken en de plagerijen verboden nutteloze gepraat is en het einde is de schande. Wil je dat met jou hetzelfde gebeurt als wat er met hen is gebeurd? Hoe zal het met jou gesteld zijn als je die vader ziet, met zijn gebogen hoofd en duistere gezicht, terwijl hij hopeloos en beschaamd om zich heen kijkt. Hij wenst de dood, maar zijn wens wordt niet vervuld.

En hoe zal het met jou gesteld zijn als je die jonge meid ziet die verdrinkt in de schaamte van de schande, de dood wensend? Hoe moet zij haar familie onder ogen komen en met welk excuus moet zij bij haar vader en moeder komen? Zij heeft hen geslacht zonder mes, vernederd en beschaamd.

Mijn dierbare zuster!

Trek lering uit de ervaringen van anderen voordat je lering zal moeten trekken uit je eigen ervaring, want ‘de gelukkige is degene die een les leert uit de ervaring van de ander en de ongelukkige is degene die een les leert uit zijn eigen ervaring’.

Bron: ‘Ihdharie adh-dhiaab!’ van Shaykh Saalim al-’Adjmie