Enkele nuttigheden over de zakat

1. De zakat mag worden gegeven aan één van de acht doelgroepen en men is niet verplicht om deze te verdelen over alle acht.

2. Men mag de schuldenaar datgene geven wat genoeg is om zijn hele schuld af te lossen of een gedeelte ervan.

3. De zakat mag niet worden gegeven aan een niet-moslim.

4. De zakat mag niet worden gegeven aan iemand die rijk is.

5. De zakat mag niet worden gegeven aan iemand die men verplicht is te onderhouden, zoals de ouders, kinderen en echtgenote.

6. Het is voor de vrouw toegestaan om zakat te geven aan haar man wanneer deze arm is.

7. Men mag de arme datgene geven wat voldoende voor hem is voor een heel jaar of voor een aantal maanden.

8. Het geven van zakat over goud en zilver is verplicht, ongeacht of men dit nu bezit in geldvorm, als staven of als sieraden die gedragen worden. De bewijzen over de verplichting van de zaaat over goud en zilver zijn namelijk algemeen en maken geen onderscheid hierin. Sommige geleerden hebben gezegd dat er over juwelen geen zakat gegeven hoeft te worden, maar de eerste opinie is sterker en veiliger.

9. Men hoeft geen zakat te geven over de dingen waar men zelf gebruik van maakt, zoals voedsel, drank, meubilair, huizen, huisdieren, auto’s en kleding. Een uitzondering hierop zijn de gouden en zilveren juwelen, zoals we al hebben vermeld.

10. De zakat over datgene wat verhuurd wordt – zoals grond, auto’s, enzovoorts – dient te worden gegeven over de opbrengst ervan wanneer deze het drempelbedrag bereikt en er een islamitisch jaar over voorbijgaat.

Bron: ‘Sharh Arkaan al-Islaam wal Iemaan/Uitleg van de Pilaren van de Islam en het Geloof’ van Shaykh Zienoe